Funkce MINIFS

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce MINIFS, což je jedna ze statistických funkcí v Microsoft Excelu.

Důležité : Tato funkce je dostupná, pokud máte předplatné Office 365 a máte nainstalovanou nejnovější verzi Office. Je k dispozici taky v telefonech a tabletech, kde je nainstalovaný Excel Online, Excel Mobile, Excel pro iOS a Excel pro Android.

Popis

Funkce MINIFS vrací minimální hodnotu z buněk určených zadanou sadou podmínek nebo kritérií.

Syntaxe

MINIFS(oblast_minimum; oblast_kritérium1; kritérium1; [oblast_kritérium2; kritérium2]; ...)

Argument

Popis

oblast_minimum
(povinný)

Je to konkrétní oblast buněk, ve které se má zjistit minimální hodnota.

oblast_kritérium1
(povinný)

Je to sada buněk, pro které se má vyhodnocovat kritérium1.

kritérium1
(povinný)

Je to kritérium ve formě čísla, výrazu nebo textu. Definuje, které buňky mají být zahrnuté do hledání minima. Stejná kritéria se používají u funkcí MAXIFS, SUMIFS a AVERAGEIFS.

oblast_kritérium2;
kritérium2; ...(nepovinné)

Další oblasti a jejich přidružená kritéria. Můžete zadat až 126 dvojic oblast–kritérium.

Poznámky

  • Argumenty oblast_minimum a oblast_kritériumN musí definovat oblasti stejné velikosti a tvaru, jinak tyto funkce vrátí chybu #HODNOTA!.

Příklady

Zkopírujte ukázková data z jednotlivých následujících tabulek a vložte je postupně do buňky A1 nových excelových listů. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete upravit šířky sloupců, aby se zobrazily celé údaje.

Příklad 1

Známka

Váha

89

1

93

2

96

2

85

3

91

1

88

1

Vzorec

Výsledek

=MINIFS(A2:A7,B2:B7,1)

88

V oblasti oblast_kritérium1 splňují podmínku 1 buňky B2, B6 a B7. Z odpovídajících buněk v oblasti oblast_minimum má minimální hodnotu buňka A7. Výsledek je proto 88.

Příklad 2

Váha

Známka

10

b

11

a

100

a

111

b

1

a

1

a

Vzorec

Výsledek

=MINIFS(A2:A5,B3:B6,"a")

10

Poznámka : Oblasti oblast_kritérium1 a oblast_minimum jsou sice vzájemně posunuté, ale mají stejnou velikost a tvar.

V oblasti oblast_kritérium1 splňuje podmínku "a" první, druhá a čtvrtá buňka. Z odpovídajících buněk v oblasti oblast_minimum má minimální hodnotu buňka A2. Výsledek je proto 10.

Příklad 3

Váha

Známka

Třída

Úroveň

10

b

Obchodní

100

11

a

Technická

100

12

a

Obchodní

200

13

b

Technická

300

14

b

Technická

300

15

b

Obchodní

400

Vzorec

Výsledek

=MINIFS(A2:A7,B2:B7,"b",D2:D7,">100")

13

V oblasti oblast_kritérium1 splňují podmínku "b" buňky B2, B5, B6 a B7. Z odpovídajících buněk oblasti oblast_kritérium2 splňují kritérium >100 buňky D5, D6 a D7. A konečně – z odpovídajících buněk v oblasti oblast_minimum má minimální hodnotu buňka D5. Výsledek je proto 13.

Příklad 4

Váha

Známka

Třída

Úroveň

10

b

Obchodní

8

1

a

Technická

8

100

a

Obchodní

8

11

b

Technická

0

1

a

Technická

8

1

b

Obchodní

0

Vzorec

Výsledek

=MINIFS(A2:A7,B2:B7,"b",D2:D7,A8)

1

Argument kritérium2 je A8. Protože je ale buňka A8 prázdná, považuje se za 0 (nulu). Buňky v oblasti oblast_kritérium2, které splňují podmínku 0, jsou buňky D5 a D7. A konečně – z odpovídajících buněk v oblasti oblast_maximum má minimální hodnotu buňka A7. Výsledek je proto 1.

Příklad 5

Váha

Známka

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

Vzorec

Výsledek

=MINIFS(A2:A5,B2:C6,"a")

#HODNOTA!

Protože oblasti oblast_minimum a oblast_kritérium mají sice stejný tvar, ale jinou velikost, vrátí funkce MINIFS chybu #HODNOTA!.

Příklad 6

Váha

Známka

Třída

Úroveň

10

b

Obchodní

100

1

a

Technická

100

100

a

Obchodní

200

1

b

Technická

300

1

a

Technická

100

1

a

Obchodní

400

Vzorec

Výsledek

=MINIFS(A2:A6,B2:B6,"a",D2:D6,">200")

0

Kritéria nesplňuje žádná buňka.

Viz taky

MAXIFS (funkce)

SUMIFS (funkce)

AVERAGEIF (funkce)

COUNTIFS (funkce)

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×