Funkce Log

Vrátí hodnotu typu Double určující přirozený logaritmus čísla.

Syntaxe

Log(číslo)

Povinný Argumentčíslo je hodnota typu Datový typ Double nebo libovolný platný Číselný výraz větší než nula.

Poznámky

Přirozený logaritmus je logaritmus základu e. Hodnota Konstantae je přibližně 2,718282.

Logaritmy základu n můžete vypočítat pro libovolné číslo x vydělením přirozeného logaritmu čísla x přirozeným logaritmem základu n pomocí následujícího vzorce:

Logn(x) = Log(x) / Log(n)

Následující příklad znázorňuje vlastní funkci, která vypočítá logaritmy základu 10:

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

Static Function Log10(X)
Log10 = Log(X) / Log(10#)
End Function

Příklad

V tomto příkladu je pomocí funkce Log vypočten přirozený logaritmus čísla.

Dim MyAngle, MyLog
' Define angle in radians.
MyAngle = 1.3
' Calculate inverse hyperbolic sine.
MyLog = Log(MyAngle + Sqr(MyAngle * MyAngle + 1))
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×