Funkce Loc

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu vlastního paměťového prostoru, který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu vlastního paměťového prostoru naleznete po vyhledání hesla Režim vlastního paměťového prostoru v nápovědě.

Vrací hodnotu typu Long, která určuje aktuální pozici čtení nebo zápisu v otevřeném souboru.

Syntaxe

Loc( číslo_souboru )

Povinný číslo_souboruArgument je libovolný platný Číslo souboru celé číslo.

Poznámky

Následující tabulka popisuje vrácenou hodnotu pro jednotlivé režimy přístupu k souboru:

Režim

Vrácená hodnota

Náhodné číslo

Číslo posledního přečteného či zapsaného záznamu v souboru.

Sekvenční

Aktuální pozice bajtu v souboru dělená hodnotou 128. Informace vrácené funkcí Loc pro sekvenční soubory se však nepoužívají a nejsou vyžadovány.

Binární

Pozice posledního přečteného nebo zapsaného bajtu.


Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Tento příklad používá funkci Loc k vrácení aktuální pozice čtení/zápisu v otevřeném souboru. Tento příklad předpokládá, že TESTFILE je textový soubor s několika řádky vzorových dat.

Dim MyLocation, MyLine
' Open file just created.
Open "TESTFILE" For Binary As #1
' Loop until end of file.
Do While MyLocation < LOF(1)
' Read character into variable.
MyLine = MyLine & Input(1, #1)
' Get current position within file.
MyLocation = Loc(1)
' Print to the Immediate window.
Debug.Print MyLine; Tab; MyLocation
Loop
Close #1 ' Close file.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×