Funkce Loc

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu izolovaného prostoru (sandbox), který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru (sandbox) naleznete po vyhledání hesla režim izolovaného prostoru (sandbox) v nápovědě.

Vrátí hodnotu typu Datový typ Long určující aktuální pozici čtení/zápisu v otevřeném souboru.

Syntaxe

Loc(číslo_souboru)

Povinný Argumentčíslo_souboru je jakékoliv platné Datový typ Integer představující Číslo souboru.

Poznámky

Následující tabulka popisuje vrácenou hodnotu pro jednotlivé režimy přístupu k souboru:

Režim

Vrácená hodnota

Náhodné číslo

Číslo posledního přečteného či zapsaného záznamu v souboru.

Sekvenční

Aktuální pozice bajtu v souboru dělená hodnotou 128. Informace vrácené funkcí Loc pro sekvenční soubory se však nepoužívají a nejsou vyžadovány.

Binární

Pozice posledního přečteného nebo zapsaného bajtu.


Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

Tento příklad používá funkci Loc k vrácení aktuální pozice čtení/zápisu v otevřeném souboru. Tento příklad předpokládá, že TESTFILE je textový soubor s několika řádky vzorových dat.

Dim MyLocation, MyLine
' Open file just created.
Open "TESTFILE" For Binary As #1
' Loop until end of file.
Do While MyLocation < LOF(1)
' Read character into variable.
MyLine = MyLine & Input(1, #1)
' Get current position within file.
MyLocation = Loc(1)
' Print to the Immediate window.
Debug.Print MyLine; Tab; MyLocation
Loop
Close #1 ' Close file.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×