Funkce Loc

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu vlastního paměťového prostoru, který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu vlastního paměťového prostoru naleznete po vyhledání hesla Režim vlastního paměťového prostoru v nápovědě.

Vrací hodnotu typu Long, která určuje aktuální pozici čtení nebo zápisu v otevřeném souboru.

Syntaxe

Loc( číslo_souboru )

Povinný číslo_souboruArgument je libovolný platný Číslo souboru celé číslo.

Poznámky

Následující tabulka popisuje vrácenou hodnotu pro jednotlivé režimy přístupu k souboru:

Režim

Vrácená hodnota

Náhodné číslo

Číslo posledního přečteného či zapsaného záznamu v souboru.

Sekvenční

Aktuální pozice bajtu v souboru dělená hodnotou 128. Informace vrácené funkcí Loc pro sekvenční soubory se však nepoužívají a nejsou vyžadovány.

Binární

Pozice posledního přečteného nebo zapsaného bajtu.


Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Tento příklad používá funkci Loc k vrácení aktuální pozice čtení/zápisu v otevřeném souboru. Tento příklad předpokládá, že TESTFILE je textový soubor s několika řádky vzorových dat.

Dim MyLocation, MyLine
' Open file just created.
Open "TESTFILE" For Binary As #1
' Loop until end of file.
Do While MyLocation < LOF(1)
' Read character into variable.
MyLine = MyLine & Input(1, #1)
' Get current position within file.
MyLocation = Loc(1)
' Print to the Immediate window.
Debug.Print MyLine; Tab; MyLocation
Loop
Close #1 ' Close file.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×