Funkce Len

Vrátí hodnotu typu Datový typ Long obsahující počet znaků v řetězci nebo počet bajtů potřebných pro uložení Proměnná.

Syntaxe

Len(řetězec | název_proměnné)

Syntaxe funkce Len zahrnuje tyto argumenty:

Argument

Popis

řetězec

Libovolný platný Řetězcový výraz. Pokud řetězec obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

název_proměnné

Libovolný platný název Proměnná. Pokud název_proměnné obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null. Jestliže je název_proměnnéDatový typ Variant, pracuje s ním funkce Len stejně jako s řetězcem a vždy vrátí počet znaků, které obsahuje.


Poznámky

Musí být zadán pouze jeden ze dvou možných Argument. Pro Uživatelský typ vrátí funkce Len velikost tak, jak bude zapsána do souboru.

Poznámka :  Funkci LenB používejte s daty typu Byte obsaženými v řetězci, například u jazyků používajících dvoubajtové znakové sady (DBCS). Místo vrácení počtu znaků v řetězci vrací funkce LenB počet bajtů použitých k zobrazení tohoto řetězce. V případě uživatelem definovaných typů vrací funkce LenB velikost v paměti, včetně všech oddělovačů mezi prvky. Ukázkový kód používající funkci LenB najdete v druhém příkladu v tématu příkladů.

Poznámka : Funkce Len zřejmě nebude moci určit skutečný počet potřebných bajtů úložiště, bude-li použita u řetězců proměnlivé délky v uživatelem definovaných typech dat.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

První příklad používá funkci Len k vrácení počtu znaků v řetězci nebo počtu bajtů potřebných k uložení proměnné. Před blokem Type...End Type definujícím CustomerRecord musí být zadáno klíčové slovo Private, pokud se vyskytuje v modulu třídy. Ve standardním modulu může mít výraz Type typ Public.

Type CustomerRecord    ' Define user-defined type.
ID As Integer ' Place this definition in a
Name As String * 10 ' standard module.
Address As String * 30
End Type
Dim Customer As CustomerRecord ' Declare variables.
Dim MyInt As Integer, MyCur As Currency
Dim MyString, MyLen
MyString = "Hello World" ' Initialize variable.
MyLen = Len(MyInt) ' Returns 2.
MyLen = Len(Customer) ' Returns 42.
MyLen = Len(MyString) ' Returns 11.
MyLen = Len(MyCur) ' Returns 8.

Druhý příklad používá funkci LenB a uživatelem definovanou funkci (LenMbcs) k vrácení počtu jednobajtových znaků v řetězci, pokud je k zobrazení řetězce použita znaková sada ANSI.

Function LenMbcs (ByVal str as String)
LenMbcs = LenB(StrConv(str, vbFromUnicode))
End Function
Dim MyString, MyLen
MyString = "ABc"
' Where "A" and "B" are DBCS and "c" is SBCS.
MyLen = Len(MyString)
' Returns 3 - 3 characters in the string.
MyLen = LenB(MyString)
' Returns 6 - 6 bytes used for Unicode.
MyLen = LenMbcs(MyString)
' Returns 5 - 5 bytes used for ANSI.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×