Funkce LTrim, RTrim a Trim

Vrátí Variant (Řetězec) obsahující kopii zadaného řetězce bez úvodních mezer (LTrim), koncových mezer (RTrim) nebo úvodních i koncových mezer (Trim).

Syntaxe

LTrim(řetězec)

RTrim(řetězec)

Trim(řetězec)

Povinný Argumentřetězec je libovolný platný Řetězcový výraz. Pokud argument řetězec obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

Tento příklad používá funkci LTrim pro odstranění úvodních mezer a funkci RTrim pro odstranění koncových mezer z proměnné řetězce. Pro odstranění obou typů mezer používá funkci Trim.

Dim MyString, TrimString
MyString = " <-Trim-> " ' Inicializace řetězce
TrimString = LTrim(MyString)
' TrimString = "<-Trim-> "
TrimString = RTrim(MyString)
' TrimString = " <-Trim->"
TrimString = LTrim(RTrim(MyString))
' TrimString = "<-Trim->"
' Při použití jen funkce Trim
' dosáhnete stejných výsledků.
TrimString = Trim(MyString)
' TrimString = "<-Trim->"
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×