Funkce LOF

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu izolovaného prostoru (sandbox), který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru (sandbox) naleznete po vyhledání hesla režim izolovaného prostoru (sandbox) v nápovědě.

Vrátí hodnotu typu Datový typ Long vyjádřenou v bajtech představující velikost souboru otevřeného pomocí výrazu Open.

Syntaxe

LOF(číslo_souboru)

Povinný Argumentčíslo_souboru je Datový typ Integer představující platné Číslo souboru.

Poznámka :  Ke zjištění délky souboru, který není otevřený, použijte funkci FileLen.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

Tento příklad používá funkci LOF k určení velikosti otevřeného souboru. Tento příklad předpokládá, že TESTFILE je textový soubor obsahující ukázková data.

Dim FileLength
Open "TESTFILE" For Input As #1 ' Open file.
FileLength = LOF(1) ' Get length of file.
Close #1 ' Close file.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×