Funkce LBound

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí hodnotu typu Long obsahující nejnižší index k dispozici pro zadanou dimenzi Matice.

Syntaxe

LBound ( název_pole [dimenze ] )

Syntaxe funkce LBound zahrnuje následující argumenty:

Argument

Popis

název_pole

Povinný argument. Název Proměnná pole, který musí vyhovovat standardním zásadám pro vytváření názvů proměnných.

rozměr

Nepovinný argument. Hodnota typu Variant (Long). Celé číslo označující rozměr, jehož dolní mez má být vrácena. Pro první rozměr použijte hodnotu 1, pro druhý rozměr použijte hodnotu 2 atd. Pokud je argument rozměr vynechán, předpokládá se, že je jeho hodnota 1.


Poznámky

Funkce LBound slouží společně s funkcí UBound ke zjištění velikosti pole. Horní mez rozměru pole lze zjistit pomocí funkce UBound.

Funkce LBound vrátí pro pole s následujícími rozměry hodnoty uvedené v následující tabulce:

Dim A(1 To 100, 0 To 3, -3 To 4)

Příkaz

Návratová hodnota

LBound(A, 1)

2,5

LBound(A, 2)

+

LBound(A, 3)

-3


Výchozí dolní mez pro jakýkoli rozměr je 0 nebo 1 (v závislosti na nastavení příkazu OptionBase). Základ pole vytvořený pomocí funkce Array je nulový a není ovlivněn příkazem Option Base.

U polí, jejichž rozměry jsou nastaveny pomocí klauzule To příkazu Dim, Private, Public, ReDim nebo Static, může být jako dolní mez nastavena jakákoli celočíselná hodnota.

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu je pomocí funkce LBound zjištěn nejnižší index, který je pro určený rozměr pole k dispozici. Výchozí hodnotu indexu základního pole (0) lze přepsat pomocí příkazu Option Base.

Dim Lower
' Declare array variables.
Dim MyArray(1 To 10, 5 To 15, 10 To 20)
Dim AnyArray(10)
Lower = Lbound(MyArray, 1) ' Returns 1.
Lower = Lbound(MyArray, 3) ' Returns 10.
Lower = Lbound(AnyArray)
' Returns 0 or 1, depending on setting of Option Base.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×