Funkce KČ

Převádí zadané číslo na text v měnovém formátu, ve kterém se desetinná místa zaokrouhlí na požadovanou přesnost. Použitý formát je $#,##0.00_);($#,##0.00).

Syntaxe

(číslo;desetiny)

Číslo     je číslo, odkaz na buňku obsahující číslo nebo vzorec, jehož výsledkem je číslo.

Desetiny     je počet číslic vpravo od desetinné čárky. Pokud je tento argument záporný, zaokrouhlí se zadané číslo vlevo od desetinné čárky. Jestliže tento argument vynecháte, bude počet desetinných míst určen místním nastavením systému.

Poznámka

Funkce KČ pracuje s měnou nastavenou v počítači. Pokud chcete měnu uvádět vždy v amerických dolarech, použijte funkci USDOLAR.

Příklady

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

1234,567

=KČ([Sloupec1];2)

Zobrazí první číslo ve formátu měny zaokrouhlené na 2 číslice vpravo od desetinné čárky (1 234,57 Kč)

1234,567

=KČ([Sloupec1];-2)

Zobrazí první číslo ve formátu měny zaokrouhlené na 2 číslice vlevo od desetinné čárky (1 200 Kč)

-1234,567

=KČ([Sloupec1];-2)

Zobrazí druhé číslo ve formátu měny zaokrouhlené na 2 číslice vlevo od desetinné čárky (1 200 Kč)

-0,123

=KČ([Sloupec1];4)

Zobrazí třetí číslo ve formátu měny zaokrouhlené na 4 číslice vpravo od desetinné čárky (0,1230 Kč)

99,888

=KČ([Sloupec1])

Zobrazí čtvrté číslo ve formátu měny zaokrouhlené na 2 číslice vlevo od desetinné čárky (99,89 Kč)

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×