Funkce Join

Vrátí řetězec vytvořený spojením řady dílčích řetězců obsažených v Matice.

Syntaxe

Join(zdrojové_pole [, oddělovač ] )

Syntaxe funkce Join zahrnuje následující Argument:

Argument

Popis

zdrojové_pole

Povinný argument. Jednorozměrné pole obsahující dílčí řetězce, které chcete spojit.

oddělovač

Nepovinný argument. Znak řetězce sloužící k oddělení dílčích řetězců ve vráceném řetězci. Pokud je tento argument vynechán, je jako oddělovač použita mezera („ “). Pokud je argumentem oddělovač řetězec nulové délky („“), nebude při spojení položek v seznamu použit žádný oddělovač.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×