Funkce IsObject

Vrátí hodnotu typu Boolean označující, zda Identifikátor (Visual Basic) představuje objektovou Proměnná.

Syntaxe

IsObject(identifikátor)

Povinným Argumentidentifikátor je název proměnné.

Poznámky

Funkce IsObject je užitečná pouze při zjišťování skutečnosti, zda je hodnota typu Datový typ Variant objektem vbObject typu VarType. To nastává v případě, že hodnota typu Variant ve skutečnosti odkazuje (nebo někdy odkazovala) na objekt nebo obsahuje hodnotu Nothing.

Funkce IsObject vrátí hodnotu True v případě, že argument identifikátor představuje proměnnou deklarovanou typem Objekt nebo jakýmkoli platným typem Třída, nebo pokud je argument identifikátor hodnotou typu Variant objektu vbObject typu VarType nebo objektem definovaným uživatelem. Jinak vrátí hodnotu False. Funkce IsObject vrátí hodnotu True i v případě, že byla daná proměnná nastavena na hodnotu Nothing.

Pomocí funkce ošetření chyb se ujistěte, zda je odkaz na objekt platný.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce IsObject zjištěno, zda identifikátor představuje objektovou proměnnou. Proměnné MyObject a YourObject jsou objektové proměnné stejného typu. Jedná se o obecné názvy sloužící pouze jako názorný příklad.

' Declare variables.
Dim MyInt As Integer, YourObject, MyCheck
Dim MyObject As Object
Set YourObject = MyObject ' Assign an object reference.
MyCheck = IsObject(YourObject) ' Returns True.
MyCheck = IsObject(MyInt) ' Returns False.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×