Funkce IsObject

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí hodnotu typu Boolean označující, zda identifikátor (Visual Basic) představuje objekt Proměnná .

Syntaxe

Funkce IsObject ( identifikátor )

Povinným Argumentidentifikátor je název proměnné.

Poznámky

Funkce IsObject je užitečná pouze při určení, zda je z VarTypevbObjecthodnotu typu Variant. Tato situace může nastat varianty skutečně odkazy (nebo jednou odkazuje) objektu, nebo pokud ho obsahuje nic.

Funkce IsObject vrátí hodnotu True v případě, že argument identifikátor představuje proměnnou deklarovanou typem Objekt nebo jakýmkoli platným typem Třída, nebo pokud je argument identifikátor hodnotou typu Variant objektu vbObject typu VarType nebo objektem definovaným uživatelem. Jinak vrátí hodnotu False. Funkce IsObject vrátí hodnotu True i v případě, že byla daná proměnná nastavena na hodnotu Nothing.

Pomocí funkce ošetření chyb se ujistěte, zda je odkaz na objekt platný.

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu je pomocí funkce IsObject zjištěno, zda identifikátor představuje objektovou proměnnou. Proměnné MyObject a YourObject jsou objektové proměnné stejného typu. Jedná se o obecné názvy sloužící pouze jako názorný příklad.

' Declare variables.
Dim MyInt As Integer, YourObject, MyCheck
Dim MyObject As Object
Set YourObject = MyObject ' Assign an object reference.
MyCheck = IsObject(YourObject) ' Returns True.
MyCheck = IsObject(MyInt) ' Returns False.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×