Funkce IsNumeric

Vrátí hodnotu typu Boolean označující, zda může být Výraz vyhodnocen jako číslo.

Syntaxe

IsNumeric(výraz)

Povinným Argumentvýraz je hodnota typu Datový typ Variant obsahující Číselný výraz nebo Řetězcový výraz.

Poznámky

Funkce IsNumeric vrátí hodnotu True v případě, že je celý výraz rozpoznán jako číslo. Jinak vrátí hodnotu False.

Pokud je argumentem výraz výraz pro kalendářní Výraz typu datum, vrátí funkce IsNumeric hodnotu False.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce IsNumeric zjištěno, zda lze proměnnou vyhodnotit jako číslo.

Dim MyVar, MyCheck
MyVar = "53" ' Assign value.
MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Returns True.
MyVar = "459.95" ' Assign value.
MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Returns True.
MyVar = "45 Help" ' Assign value.
MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Returns False.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×