Funkce IsNull

Vrátí hodnotu typu Boolean označující, zda Výraz neobsahuje žádná platná data (Null).

Syntaxe

IsNull(výraz)

Povinným Argumentvýraz je hodnota typu Datový typ Variant obsahující Číselný výraz nebo Řetězcový výraz.

Poznámky

Funkce IsNull vrátí hodnotu True v případě, že hodnota argumentu výraz je Null. Jinak funkce IsNull vrátí hodnotu False. Pokud je argument výraz složen z více Proměnná a hodnota některé dílčí proměnné je Null, bude pro celý výraz vrácena hodnota True.

Hodnota Null označuje, že výraz typu Variant neobsahuje žádná platná data. Hodnota Null není stejná jako hodnota Stav Empty, která označuje, že proměnná ještě nebyla inicializována. Není ani stejná jako řetězec nulové délky („“), který je někdy označován jako nulový řetězec.

Důležité :  Pomocí funkce IsNull lze zjistit, zda výraz obsahuje hodnotu Null. Hodnota výrazů, u kterých byste mohli očekávat, že budou za určitých okolností vyhodnoceny jako True (například výrazy If Var = Null a If Var <> Null), je vždy False. Je to proto, že hodnota jakéhokoli výrazu obsahujícího hodnotu Null je také Null a tudíž False.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce IsNull zjištěno, zda proměnná obsahuje hodnotu Null.

Dim MyVar, MyCheck
MyCheck = IsNull(MyVar) ' Returns False.
MyVar = ""
MyCheck = IsNull(MyVar) ' Returns False.
MyVar = Null
MyCheck = IsNull(MyVar) ' Returns True.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×