Funkce IsNull

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí hodnotu typu Boolean označující, zda Výraz neobsahuje žádná platná data (Null) .

Syntaxe

Funkce IsNull ( výraz )

Povinný výrazArgument je hodnotu typu Variant obsahující Číselný výraz nebo Řetězcový výraz.

Poznámky

Funkce IsNull vrátí hodnotu True v případě, že hodnota argumentu výraz je Null. Jinak funkce IsNull vrátí hodnotu False. Pokud je argument výraz složen z více Proměnná a hodnota některé dílčí proměnné je Null, bude pro celý výraz vrácena hodnota True.

Hodnota Null označuje, že výraz typu Variant neobsahuje žádná platná data. Hodnota Null není stejná jako hodnota Stav Empty, která označuje, že proměnná ještě nebyla inicializována. Není ani stejná jako řetězec nulové délky („“), který je někdy označován jako nulový řetězec.

Důležité : Funkce IsNull umožňuje určit, zda výraz neobsahuje hodnotu Null . Výrazy, které můžete očekávat, že jsou vyhodnoceny jako PRAVDA za určitých okolností, například If Var = Null a If Var <> Nulljsou vždy False. Je to proto libovolný výraz obsahující Nplnou patří Null a tedy hodnotu False.

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu je pomocí funkce IsNull zjištěno, zda proměnná obsahuje hodnotu Null.

Dim MyVar, MyCheck
MyCheck = IsNull(MyVar) ' Returns False.
MyVar = ""
MyCheck = IsNull(MyVar) ' Returns False.
MyVar = Null
MyCheck = IsNull(MyVar) ' Returns True.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×