Funkce IsMissing

Vrátí hodnotu typu Boolean označující, zda byl nepovinný Argument typu Variant předán Procedura.

Syntaxe

IsMissing(název_argumentu)

Povinný argument název_argumentu obsahuje název volitelného argumentu procedury typu Variant.

Poznámky

Funkce IsMissing slouží ke zjištění skutečnosti, zda byly volitelné argumenty typu Variant k dispozici při volání procedury či nikoli. Funkce IsMissing vrátí hodnotu True v případě, že pro zadaný argument nebyla předána žádná hodnota. Jinak vrátí hodnotu False. Pokud funkce IsMissing vrátí pro určitý argument hodnotu True, může použití chybějícího argumentu v jiném kódu způsobit chybu definovanou uživatelem. Jestliže je funkce IsMissing použita u argumentu typu pole parametrů, vrátí vždy hodnotu False. Chcete-li rozpoznat prázdné pole parametrů, zjistěte, zda je horní mez Matice nižší než jeho dolní mez.

Poznámka :  Funkci IsMissing nelze použít u jednoduchých typů dat (jako je například Integer nebo Double), protože tyto typy neumožňují na rozdíl od typu Variant použít chybějící příznakový bit. Vzhledem k tomu umožňuje syntaxe zadaných nepovinných argumentů zadat výchozí hodnotu. Pokud je argument při volání procedury vynechán, bude jeho hodnota nastavena na výchozí hodnotu (viz následující příklad):

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

Sub MySub(Optional MyVar As String = "specialvalue")
If MyVar = "specialvalue" Then
' MyVar was omitted.
Else
...
End Sub

V mnoha případech můžete test If MyVar zcela vynechat tím, že výchozí hodnotu nastavíte na hodnotu, kterou má obsahovat argument MyVar v případě, že jej uživatel při volání funkce vynechá. Tím daný kód zkrátíte a zefektivníte.

Příklad

V tomto příkladu je pomocí funkce IsMissing zjištěno, zda byl nepovinný argument předán do procedury definované uživatelem. Argumenty Optional (Volitelné) mohou mít v tomto případě výchozí hodnoty a typy jiné než Variant.

Dim ReturnValue
' The following statements call the user-defined
' function procedure.
ReturnValue = ReturnTwice() ' Returns Null.
ReturnValue = ReturnTwice(2) ' Returns 4.
' Function procedure definition.
Function ReturnTwice(Optional A)
If IsMissing(A) Then
' If argument is missing, return a Null.
ReturnTwice = Null
Else
' If argument is present, return twice the value.
ReturnTwice = A * 2
End If
End Function
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×