Funkce IsError

Vrátí hodnotu typu Boolean označující, zda je Výraz> chybovou hodnotou.

Syntaxe

IsError(výraz)

Povinným Argumentvýraz může být libovolný platný výraz.

Poznámky

Chybové hodnoty jsou vytvořeny převodem reálných čísel na chybové hodnoty pomocí funkce CVErr. Funkce IsError slouží ke zjištění skutečnosti, zda Číselný výraz představuje chybu. Pokud argument výraz označuje chybu, vrátí funkce IsError hodnotu True. Jinak vrátí hodnotu False.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce IsError zjištěno, zda číselný výraz představuje chybovou hodnotu. Pomocí funkce CVErr je vrácena hodnota subtypu Error typu Variant z funkce definované uživatelem. Předpokládejme, že UserFunction je procedura s funkcí definovanou uživatelem, která vrací chybovou hodnotu (například návratová hodnota přiřazená příkazu UserFunction = CVErr(32767), kde 32 767 je číslo definované uživatelem).

Dim ReturnVal, MyCheck
ReturnVal = UserFunction()
MyCheck = IsError(ReturnVal) ' Returns True.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×