Funkce IsEmpty

Vrátí hodnotu typu Boolean označující, zda byla Proměnná inicializována.

Syntaxe

IsEmpty(výraz)

Povinným Argumentvýraz je hodnota typu Datový typ Variant obsahující Číselný výraz nebo Řetězcový výraz. Avšak vzhledem k tomu, že funkce IsEmpty slouží ke zjištění skutečnosti, zda jsou inicializovány jednotlivé proměnné, představuje argument výraz nejčastěji název jedné proměnné.

Poznámky

Pokud daná proměnná není inicializována nebo je explicitně nastavena na hodnotu Stav Empty, vrátí funkce IsEmpty hodnotu True. V opačném případě vrátí hodnotu False. Hodnota False je vždy vrácena v případě, že argument výraz obsahuje více proměnných. Informace vrácené funkcí IsEmpty mají význam pouze u dat typu Datový typ Variant.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce IsEmpty zjištěno, zda byla proměnná inicializována.

Dim MyVar, MyCheck
MyCheck = IsEmpty(MyVar) ' Returns True.
MyVar = Null ' Assign Null.
MyCheck = IsEmpty(MyVar) ' Returns False.
MyVar = Empty ' Assign Empty.
MyCheck = IsEmpty(MyVar) ' Returns True.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×