Funkce IsDate

Vrátí hodnotu typu Boolean označující, zda může být Výraz převeden na datum.

Syntaxe

IsDate(výraz)

Povinným Argumentvýraz je hodnota typu Datový typ Variant obsahující výraz pro kalendářní datum nebo Řetězcový výraz, který lze rozpoznat jako datum nebo čas.

Poznámky

Pokud daný výraz představuje datum nebo jej lze rozpoznat jako platné datum, vrátí funkce IsDate hodnotu True. Jinak vrátí hodnotu False. V systému Microsoft Windows jsou platnými daty data v rozsahu od 1. ledna 100 do 31. prosince 9999 našeho letopočtu. Tento rozsah se u jednotlivých operačních systémů liší.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce IsDate zjištěno, zda lze výraz převést na datum.

Dim MyDate, YourDate, NoDate, MyCheck
MyDate = "February 12, 1969"
YourDate = #2/12/69#
NoDate = "Hello"
MyCheck = IsDate(MyDate) ' Vrátí hodnotu True.
MyCheck = IsDate(YourDate) ' Vrátí hodnotu True.
MyCheck = IsDate(NoDate) ' Vrátí hodnotu False.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×