Funkce IsArray

Vrátí hodnotu typu Boolean označující, zda je ProměnnáMatice.

Syntaxe

IsArray(název_proměnné)

Povinným Argumentnázev_proměnné je Identifikátor (Visual Basic) určující proměnnou.

Poznámky

Pokud je proměnná polem, vrátí funkce IsArray hodnotu True. V opačném případě vrátí hodnotu False. Funkce IsArray je užitečná zejména u dat typu Datový typ Variant obsahujících pole.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce IsArray zjištěno, zda je proměnná polem.

' Declare array variables.
Dim MyArray(1 To 5) As Integer, YourArray, MyCheck
YourArray = Array(1, 2, 3) ' Use Array function.
MyCheck = IsArray(MyArray) ' Returns True.
MyCheck = IsArray(YourArray) ' Returns True.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×