Funkce Int a Fix

Vrátí celočíselnou část čísla.

Syntaxe

Int(číslo)

Fix(číslo)

Povinným Argumentčíslo je hodnota typu Datový typ Double nebo libovolný platný Číselný výraz. Pokud argument číslo obsahuje hodnotu Null, je vrácena hodnota Null.

Poznámky

Funkce Int i Fix odeberou zlomkovou část argumentu číslo a vrátí výslednou celočíselnou hodnotu.

Rozdíl mezi funkcemi Int a Fix je ten, že pokud je argument číslo záporný, vrátí funkce Int první celé záporné číslo, které je menší než argument číslo nebo je s ním shodné, zatímco funkce Fix vrátí první celé záporné číslo, které je větší než argument číslo nebo je s ním shodné. Například číslo -8,4 převede funkce Int na číslo -9, zatímco funkce Fix je převede na číslo -8.

Funkce Fix(číslo) odpovídá následující kombinaci funkcí:

Sgn(number) * Int(Abs(number))

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je ukázáno, jakým způsobem vrací funkce Int a Fix celočíselné části čísel. V případě záporného číselného argumentu vrátí funkce Int první celé záporné číslo, které je menší než dané číslo nebo je s ním shodné. Funkce Fix vrátí první celé záporné číslo, které je větší než dané číslo nebo je s ním shodné.

Dim MyNumber
MyNumber = Int(99.8) ' Returns 99.
MyNumber = Fix(99.2) ' Returns 99.
MyNumber = Int(-99.8) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.8) ' Returns -99.
MyNumber = Int(-99.2) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.2) ' Returns -99.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×