Funkce InputBox

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Zobrazí dialogové okno s výzvou, počká, až uživatel zadá text nebo klepne na tlačítko, a vrátí řetězec s obsahem textového pole.

Syntaxe

InputBox ( výzva [název ] [výchozí ] [; pozice_x ] [; pozice_y ] [; soubor nápovědy ] [kontext ] )

Syntaxe funkce InputBox obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

Výzva

Povinné. Řetězcový výraz zobrazený jako zprávu v dialogovém okně. Maximální délka dotaz je přibližně 1 024 znaků v závislosti na šířku znaků, kterými. Pokud Tento dotaz obsahuje více než jeden řádek, můžete rozdělit řádky pomocí znakem návratu (Chr(13)), znak konce řádku (Chr(10)) nebo znaky návratu – kombinací znaku návratu (Chr(13) & Chr(10)) mezi jednotlivými řádky.

název

Nepovinný argument. Řetězcový výraz zobrazený v záhlaví dialogového okna. Pokud argument záhlaví vynecháte, bude v záhlaví uveden název aplikace.

výchozí_hodnota

Nepovinný argument. Řetězcový výraz zobrazený v textovém poli jako výchozí odpověď v případě, že není zadán žádný jiný vstup. Pokud argument výchozí_hodnota vynecháte, bude zobrazené textové pole prázdné.

pozice_x

Volitelné. Číselný výraz určující v twipech vodorovná vzdálenost levým okrajem dialogovým oknem od levého okraje obrazovky. Pokud vynecháte argument pozice_x dialogovým oknem vodorovně na střed.

pozice_y

Nepovinný argument. Číselný výraz určující (v jednotkách twip) svislou vzdálenost horního okraje dialogového okno od horního okraje obrazovky. Pokud je argument pozice_y vynechán, je dialogové okno umístěno ve svislém směru přibližně v prostřední třetině obrazovky.

soubor_nápovědy

Nepovinný. Řetězcový výraz určující soubor nápovědy poskytující kontextovou nápovědu k otevřenému dialogovému oknu. Pokud je argument soubor nápovědy zadán, musí být zadán také kontext.

kontext

Nepovinný. Číselný výraz obsahující číslo kontextu nápovědy přiřazené k danému tématu nápovědy autorem nápovědy. Pokud je zadán argument kontext, musí být zadán také soubor nápovědy.


Poznámky

Jestliže je zadán argument soubor_nápovědy i argument kontext, může uživatel stisknutím klávesy F1 (v systému Windows) nebo HELP (v systému Macintosh) zobrazit téma nápovědy odpovídající danému kontextu. Některé Hostitelská aplikace, například aplikace Microsoft Office Excel 2007, do dialogového okna také automaticky přidají tlačítko Nápověda. Jakmile uživatel klepne na tlačítko OK nebo stiskne klávesu ENTER, vrátí funkce InputBox vše, co je uvedeno v textovém poli. Klepne-li uživatel na tlačítko Storno, vrátí tato funkce řetězec nulové délky („“).

Poznámka : Chcete-li více než první pojmenovaný argument, je nutné použít InputBox v Výraz. Chcete-li některé argumentů umístění, musí obsahovat odpovídající oddělovačem čárka.

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu jsou ukázány různé způsoby, jakými lze pomocí funkce InputBox vyzvat uživatele k zadání hodnoty. Jestliže jsou vynechány argumenty pro určení pozice ve směru osy x nebo y, je dialogové okno automaticky zarovnáno na střed příslušné osy. Proměnná MyValue obsahuje hodnotu zadanou uživatelem v případě, že uživatel klepne na tlačítko OK nebo stiskne klávesu ENTER. Pokud uživatel klepne na tlačítko Storno, je vrácen řetězec nulové délky.

Dim Message, Title, Default, MyValue
Message = "Enter a value between 1 and 3" ' Set prompt.
Title = "InputBox Demo" ' Set title.
Default = "1" ' Set default.
' Display message, title, and default value.
MyValue = InputBox(Message, Title, Default)
' Use Helpfile and context.
' The Help button is added automatically.
MyValue = InputBox(Message, Title,,,,"DEMO.HLP", 10)
' Display dialog box at position 100, 100.
MyValue = InputBox(Message, Title, Default, 100, 100)

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×