Funkce IRR

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí hodnotu typu Double určující vnitřní výnosnost výnosové procento série pravidelných peněžních toků (plateb a příjmů).

Syntaxe

Míra.výnosnosti ((hodnoty) [Odhad ] )

Syntaxe funkce Míra.výnosnosti má následující argumenty:

Argument

Popis

hodnoty ()

Povinný argument. Matice hodnot Double určující hodnoty peněžních toků. Matice musí obsahovat aspoň jednu zápornou hodnotu (platba) a jednu kladnou hodnotu (příjem).

odhad

Volitelné. Varianty určující odhad hodnoty budou vráceny s funkcí čistá.SOUČHODNOTA. Pokud není zadáno, je Odhad 0,1 (10 %).


Poznámky

Vnitřní návratnost investic je úroková sazba investice tvořené plateb a příjmů probíhajících v pravidelných intervalech.

Při interpretaci miniaplikace pořadí plateb a příjmů použije funkce Míra.výnosnosti pořadí hodnot v matici. Ujistěte se, že zadávejte platby a příjem ve správném pořadí. Finančního toku pro jednotlivé období nemusí opraví, jako je anuity.

Funkce míra.výnosnosti se vypočítá metodou iterací. Začnete s hodnotou Odhad, můžuRR projde výpočtu dokud výsledek je přesnosti 0,00001 procent. Pokud funkce míra.výnosnosti nemůže najít výsledek po 20 iteracích, dojde k chybě.

Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu funkce Míra.výnosnosti vrátí vnitřní výnosnost výnosové procento série peněžních toků 5 obsažené v matici Values(). První prvek pole je záporný peněžní tok představující obchodní počáteční náklady. Zbývající 4 peněžních toků představují kladné hodnoty peněžních prostředků pro následující 4 roky. Guess je odhadovaná vnitřní sazbu výnosu.

Dim Guess, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
Fmt = "#0.00" ' Define percentage format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income for
' four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = IRR(Values(), Guess) * 100
Msg = "The internal rate of return for these " & _
"five cash flows is "
Msg = Msg & Format(RetRate, Fmt) & " percent."
MsgBox Msg ' Display internal return rate.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×