Funkce IRR

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrací hodnotu typu Double určující vnitřní sazbu výnosu pravidelných peněžních toků (výdajů a příjmů).

Syntaxe

IRR( hodnoty () [, odhad ] )

Syntaxe funkce Míra.výnosnosti má následující argumenty:

Argument

Popis

hodnoty

Povinný argument. Matice hodnot Double určující hodnoty peněžních toků. Matice musí obsahovat aspoň jednu zápornou hodnotu (platba) a jednu kladnou hodnotu (příjem).

odhad

Volitelné. Varianty určující odhad hodnoty budou vráceny s funkcí Čistá.součhodnota. Pokud není zadáno, je Odhad 0,1 (10 %).


Poznámky

Vnitřní návratnost je úroková míra přijatá za investici skládající se z výdajů a příjmů, ke kterým dochází v pravidelných intervalech.

Ve funkci IRR je pořadím hodnot v poli vyjádřeno pořadí výdajů a příjmů. Hodnoty výdajů a příjmů je nutné zadat ve správném pořadí. Peněžní tok nemusí být pro jednotlivá období pevný (jak je tomu u anuity).

Funkce Míra.výnosnosti se vypočítá metodou iterací. Začnete s hodnotou Odhad, můžuRR projde výpočtu dokud výsledek je přesnosti 0,00001 procent. Pokud funkce Míra.výnosnosti nemůže najít výsledek po 20 iteracích, dojde k chybě.

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu vrátí funkce IRR vnitřní návratnost pro sérii pěti peněžních toků obsažených v poli Values(). První prvek pole je záporný peněžní tok představující náklady na rozběh podniku. Zbývající čtyři prvky pole představují kladné peněžní toky za další čtyři roky. Proměnná Guess představuje odhadovanou vnitřní návratnost.

Dim Guess, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
Fmt = "#0.00" ' Define percentage format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income for
' four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = IRR(Values(), Guess) * 100
Msg = "The internal rate of return for these " & _
"five cash flows is "
Msg = Msg & Format(RetRate, Fmt) & " percent."
MsgBox Msg ' Display internal return rate.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×