Funkce IFS

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Funkce IFS kontroluje splnění jedné nebo několika podmínek a vrací hodnotu odpovídající první podmínce, která nabývá hodnoty PRAVDA. Funkci IFS můžete použít místo několika vnořených příkazů KDYŽ. Její zápis je u více podmínek mnohem srozumitelnější.

Poznámka : Tato funkce je dostupná, pokud máte předplatné Office 365 a máte nainstalovanou nejnovější verzi Office. Je k dispozici taky v telefonech a tabletech, kde je nainstalovaný Excel Online, Excel Mobile a Excel pro Android.

Jednoduchá syntaxe

  • IFS([něco_je_pravda1, hodnota_když_pravda1, [něco_je_pravda2, hodnota_když_pravda2],…[něco_je_pravda127, hodnota_když_pravda127])

Poznámky : Funkce IFS umožňuje testovat až 127 různých podmínek.

Příklady:

  • =IFS(A1=1;1;A1=2;2;A1=3;3)

To znamená, že KDYŽ(A1 se rovná 1, zobrazí se 1, KDYŽ A1 se rovná 2, zobrazí se 2, nebo když A1 se rovná 3, zobrazí se 3).

Obecně není vhodné používat v příkazech KDYŽ a IFS příliš mnoho podmínek, protože tyto podmínky je nutné zadat ve správném pořadí a jejich sestavení, testování a aktualizování může být velmi obtížné.

Syntaxe

  • IFS(logický_test1; hodnota_když_pravda1; [logický_test2; hodnota_když_pravda2]; [logický_test3; hodnota_když_pravda3];…)

Argument

Popis

logický_test1 (povinný)

Podmínka, která nabývá hodnoty PRAVDA nebo NEPRAVDA.

hodnota_když_pravda1 (povinný)

Výsledek, který má funkce vrátit, pokud má podmínka logický_test1 hodnotu PRAVDA. Může být prázdný.

logický_test2…logický_test127 (volitelné)

Podmínka, která nabývá hodnoty PRAVDA nebo NEPRAVDA.

hodnota_když_pravda2…hodnota_když_pravda127 (volitelné)

Výsledek, který má funkce vrátit, pokud má podmínka logický_testN hodnotu PRAVDA. Každý argument hodnota_když_pravdaN odpovídá příslušné podmínce logický_testN. Může být prázdný.

Příklad 1

Funkce IFS – příklad Hodnocení  Vzorec v buňce B2 je 	=IFS(A2>89;"A";A2>79;"B";A2>69;"C";A2>59;"D";PRAVDA;"F")

V buňkách A2:A6 je vzorec:

  •  =IFS(A2>89;"A";A2>79;"B";A2>69;"C";A2>59;"D";PRAVDA;"F")

To znamená, že KDYŽ(A2 je větší než 89, vrátí se "A", KDYŽ A2 je větší než 79, vrátí se "B", a tak dál a pro všechny ostatní hodnoty menší než 59 se vrátí "F").

Příklad 2

Funkce IFS – příklad Dny v týdnu – vzorec v buňce G2 je 	=IFS(F2=1;D2;F2=2;D3;F2=3;D4;F2=4;D5;F2=5;D6;F2=6;D7;F2=7;D8)

V buňce G7 je vzorec:

  •  =IFS(F2=1;D2;F2=2;D3;F2=3;D4;F2=4;D5;F2=5;D6;F2=6;D7;F2=7;D8)

To znamená, že KDYŽ(hodnota v buňce F2 se rovná 1, vrátí se hodnota v buňce D2, KDYŽ hodnota v buňce F2 se rovná 2, vrátí se hodnota v buňce D3, a tak dál a končí to hodnotou v buňce D8, když nebude splněná žádná z ostatních podmínek).

Poznámky

  • Pokud chcete určit výchozí výsledek, zadejte jako poslední argument logický_test podmínku, která bude vždy pravdivá, třeba PRAVDA nebo 1=1. Když nebude splněná žádná z ostatních podmínek, vrátí funkce odpovídající hodnotu. V příkladu 1 to znázorňují řádky 6 a 7 (s hodnocením 58).

  •  Pokud je argument logický_test zadaný bez odpovídajícího argumentu hodnota_když_pravda, zobrazí tato funkce chybovou zprávu „Pro tuto funkci jste zadali příliš málo argumentů“.

  •  Pokud tato funkce vyhodnocením argumentu logický_test získá jinou hodnotu než PRAVDA nebo NEPRAVDA, vrátí chybu #HODNOTA!.

  •  Pokud funkce nenajde žádnou podmínku s hodnotou PRAVDA, vrátí chybu #N/A!.

Víte to?

Pokud nemáte předplatné Office 365 nebo Excel 2016 nebo novější, můžete si je zdarma vyzkoušet.

Vyzkoušejte Office 365 nebo nejnovější verzi Excelu

Máte konkrétní otázku k funkci?

Příspěvek dotaz ve fóru komunity aplikace Excel

Pomozte nám vylepšit Excel

Máte nějaké návrhy na zlepšení dalších verzí Excelu? Pokud ano, podívejte se prosím na témata v části Názor uživatele Excelu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Funkce KDYŽ

Pokročilé funkce KDYŽ – práce s vnořenými vzorci a předcházení problémům

Školicí videa: Pokročilé funkce KDYŽ

Funkce COUNTIF spočítá hodnoty na základě jednoho kritéria

Funkce COUNTIFS spočítá hodnoty na základě několika kritérií

Funkce SUMIF sečte hodnoty na základě jednoho kritéria

Funkce SUMIFS sečte hodnoty na základě několika kritérií

Funkce A

Funkce NEBO

Funkce SVYHLEDAT

Přehled vzorců v Excelu

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Oprava chyb ve vzorcích pomocí kontroly chyb

Logické funkce

Funkce Excelu (podle abecedy)

Funkce Excelu (podle kategorie)

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×