Funkce Hour

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer) určující celé číslo od 0 do 23 (včetně), které představuje hodinu dne.

Syntaxe

Hour(čas)

Povinný Argumentčas je libovolná hodnota Datový typ Variant, Číselný výraz, Řetězcový výraz nebo jakákoli kombinace těchto hodnot představující čas. Jestliže argument čas obsahuje hodnotu Null, je vrácena hodnota Null.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce Hour získána ze zadaného času hodina. Ve vývojovém prostředí je časový literál zobrazen v krátkém formátu času určeném nastavením národního prostředí kódu.

Dim MyTime, MyHour
MyTime = #4:35:17 PM# ' Přiřazení času
MyHour = Hour(MyTime) ' MyHour obsahuje hodnotu 16.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×