Funkce Hex

Vrátí hodnotu typu Datový typ String představující hodnotu čísla v šestnáctkové soustavě.

Syntaxe

Hex(číslo)

Povinným Argumentčíslo je libovolný platný Číselný výraz nebo Řetězcový výraz.

Poznámky

Pokud argument číslo nepředstavuje celé číslo, je před vyhodnocením zaokrouhlen na nejbližší celé číslo.

Hodnota argumentu číslo

Hodnota vrácená funkcí Hex

Null

Null

Stav Empty

Nula (0)

Jakékoli jiné číslo

Maximálně osm znaků šestnáctkové soustavy


Čísla v šestnáctkové soustavě můžete vyjádřit přímo tak, že před čísly ve správném pořadí uvedete znaky &H. Zápis &H10 představuje například desítkové číslo 16 v šestnáctkovém zápisu.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce Hex vrácena hodnota čísla v šestnáctkové soustavě.

Dim MyHex
MyHex = Hex(5) ' Returns 5.
MyHex = Hex(10) ' Returns A.
MyHex = Hex(459) ' Returns 1CB.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×