Funkce HODNOTA

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce HODNOTA v Microsoft Excelu.

Popis

Převede textový řetězec představující číslo na číslo.

Syntaxe

HODNOTA(text)

Syntaxe funkce HODNOTA má následující argumenty:

  • Text    Povinný argument. Jedná se o text uzavřený v uvozovkách nebo odkaz na buňku s textem, který chcete převést.

Poznámky

  • Text může být v libovolném číselném formátu nebo ve formátu data nebo času, přípustném v aplikaci Microsoft Excel. Pokud text není v jednom z těchto formátů, vrátí funkce HODNOTA chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Obvykle není potřeba používat funkci HODNOTA ve vzorcích, protože v aplikaci Excel je prováděna automatická konverze textů na čísla. Tato funkce je zabudována kvůli kompatibilitě s jinými tabulkovými aplikacemi.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=HODNOTA("1000Kč")

Číslo odpovídající řetězci 1000Kč

1000

=HODNOTA("16:48:00")-HODNOTA("12:00:00")

Pořadové číslo odpovídající času 4 hodiny a 48 minut, který je rozdílem časů 16:48:00 a 12:00:00 (času 4:48 odpovídá hodnota 0,2)

0,2

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×