Funkce GetSetting

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu vlastního paměťového prostoru, který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu vlastního paměťového prostoru naleznete po vyhledání hesla Režim vlastního paměťového prostoru v nápovědě.

Vrací hodnotu nastavení klíče z položky aplikace v registru systému Windows nebo (v systémech Macintosh) informace v inicializačním souboru aplikace.

Syntaxe

GetSetting ( název_aplikace oddíl, klíč [výchozí ] )

Syntaxe funkcegGetSettinobsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

název_aplikace

Povinné. Řetězcový výraz obsahující název aplikace nebo projektu, jehož nastavení klíče žádá. V počítačích Macintosh to je název souboru inicializace ve složce Předvolby ve složce systému.

oddíl

(Povinné) Řetězcový výraz obsahující název sekce, v níž se nachází nastavení klíče.

klíč

(Povinné) Řetězcový výraz obsahující název klíče, jehož nastavení má funkce vrátit.

výchozí_hodnota

Volitelné. Výraz obsahující hodnotu vrátit, pokud není hodnota v nastavení klíče. Pokud není zadáno, rozlišenívýchozí považován řetězec nulové délky ("").


Komentář

Pokud některý z položky s názvem v argumentech GetSetting neexistuje, GetSetting vrátí hodnotu výchozí.

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu nejdřív pomocí příkazu SaveSetting položky v systému Windows registru (nebo ini na platformách Windows 16bitová) pro aplikaci zadaný jako název_aplikacea potom je funkce GetSetting zobrazíte nastavení. Protože výchozí argument není zadán, nějakou hodnotu zaručena má být vrácena. Všimněte si, že nelze pomocí GetSettingnačíst názvy oddílů . Nakonec příkazu DeleteSetting odebere všechny aplikace položky.

' Variant to hold 2-dimensional array returned 
' by GetSetting.
Dim MySettings As Variant
' Place some settings in the registry.
SaveSetting "MyApp","Startup", "Top", 75
SaveSetting "MyApp","Startup", "Left", 50
Debug.Print GetSetting(appname := "MyApp", _
section := "Startup", _
key := "Left", default := "25")
DeleteSetting "MyApp", "Startup"

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×