Funkce GetAttr

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu vlastního paměťového prostoru, který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu vlastního paměťového prostoru naleznete po vyhledání hesla Režim vlastního paměťového prostoru v nápovědě.

Vrátí hodnotu typu Integer představující atributy souboru, adresáře nebo složky.

Syntaxe

GetAttr ( cesta )

Požadované cestaArgument je Řetězcový výraz, která určuje název souboru. Cesta může obsahovat adresáře nebo složky a jednotky.

Návratové hodnoty

Hodnota vrácená funkcí GetAttr je dána součtem následujících hodnot atributů:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbNormal

0

Normální

vbReadOnly

1

Jen pro čtení

vbHidden

2

Skrytý

vbSystem

4

Systémový soubor (v systému Macintosh není k dispozici)

vbDirectory

16

Adresář nebo složka

vbArchive

32

Soubor byl od posledního zálohování změněn (v systému Macintosh není k dispozici)

vbAlias

64

Zadaný název souboru je alias (k dispozici pouze v systému Macintosh)


Poznámka : Tyto konstanty určuje aplikace Visual Basic for Applications. Názvy lze použít kdekoli v kódu místo skutečných hodnot.

Komentář

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Chcete-li zjistit, které atributy jsou nastaveny, proveďte pomocí operátoru AndBitové porovnávání hodnoty vrácené funkcí GetAttr a hodnoty jednoho požadovaného atributu souboru. Pokud je výsledek nenulový, je daný atribut pro označený soubor nastaven. Návratová hodnota následujícího výrazu s operátorem And je například nulová, pokud není nastaven atribut vbArchive:

Result = GetAttr(FName) And vbArchive

Nenulová hodnota je vrácena v případě, že je atribut vbArchive nastaven.

Příklad

V tomto příkladu jsou pomocí funkce GetAttr zjištěny atributy souboru a adresáře či složky. V systému Macintosh jsou k dispozici pouze atributy vbNormal, vbReadOnly, vbHidden a vbAlias.

Dim MyAttr
' Assume file TESTFILE has hidden attribute set.
MyAttr = GetAttr("TESTFILE") ' Returns 2.
' Returns nonzero if hidden attribute is
' set on TESTFILE.
Debug.Print MyAttr And vbHidden
' Assume file TESTFILE has hidden and
' read-only attributes set.
MyAttr = GetAttr("TESTFILE") ' Returns 3.
' Returns nonzero if hidden attribute is
' set on TESTFILE.
Debug.Print MyAttr And (vbHidden + vbReadOnly)
' Assume MYDIR is a directory or folder.
MyAttr = GetAttr("MYDIR") ' Returns 16.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×