Funkce GetAttr

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu vlastního paměťového prostoru, který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu vlastního paměťového prostoru naleznete po vyhledání hesla Režim vlastního paměťového prostoru v nápovědě.

Vrátí hodnotu typu Integer představující atributy souboru, adresáře nebo složky.

Syntaxe

GetAttr ( cesta )

Požadované cestaArgument je Řetězcový výraz, která určuje název souboru. Cesta může obsahovat adresáře nebo složky a jednotky.

Návratové hodnoty

Hodnota vrácená funkcí GetAttr je dána součtem následujících hodnot atributů:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbNormal

0

Normální

vbReadOnly

1

Jen pro čtení

vbHidden

2

Skrytý

vbSystem

4

Systémový soubor (v systému Macintosh není k dispozici)

vbDirectory

16

Adresář nebo složka

vbArchive

32

Soubor byl od posledního zálohování změněn (v systému Macintosh není k dispozici)

vbAlias

64

Zadaný název souboru je alias (k dispozici pouze v systému Macintosh)


Poznámka : Tyto konstanty určuje aplikace Visual Basic for Applications. Názvy lze použít kdekoli v kódu místo skutečných hodnot.

Komentář

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Chcete-li zjistit, které atributy jsou nastaveny, proveďte pomocí operátoru AndBitové porovnávání hodnoty vrácené funkcí GetAttr a hodnoty jednoho požadovaného atributu souboru. Pokud je výsledek nenulový, je daný atribut pro označený soubor nastaven. Návratová hodnota následujícího výrazu s operátorem And je například nulová, pokud není nastaven atribut vbArchive:

Result = GetAttr(FName) And vbArchive

Nenulová hodnota je vrácena v případě, že je atribut vbArchive nastaven.

Příklad

V tomto příkladu jsou pomocí funkce GetAttr zjištěny atributy souboru a adresáře či složky. V systému Macintosh jsou k dispozici pouze atributy vbNormal, vbReadOnly, vbHidden a vbAlias.

Dim MyAttr
' Assume file TESTFILE has hidden attribute set.
MyAttr = GetAttr("TESTFILE") ' Returns 2.
' Returns nonzero if hidden attribute is
' set on TESTFILE.
Debug.Print MyAttr And vbHidden
' Assume file TESTFILE has hidden and
' read-only attributes set.
MyAttr = GetAttr("TESTFILE") ' Returns 3.
' Returns nonzero if hidden attribute is
' set on TESTFILE.
Debug.Print MyAttr And (vbHidden + vbReadOnly)
' Assume MYDIR is a directory or folder.
MyAttr = GetAttr("MYDIR") ' Returns 16.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×