Funkce GetAllSettings

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka: Funkce, metody, objektu nebo vlastnosti popsaných v tomto tématu je vypnutá, když běží služba Microsoft Jet výraz v režimu izolovaného prostoru, který brání hodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru vyhledejte v nápovědě "režim izolovaného prostoru".

Vrátí seznam nastavení klíče a jejich hodnot (původně vytvořil s SaveSetting) z položky aplikace v registru systému Windows nebo na (Macintosh) informací v inicializačním souboru aplikace.

Syntaxe

GetAllSettings ( název_aplikace oddílu )

Syntaxe funkce GetAllSettings obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

název_aplikace

Povinné. Řetězcový výraz obsahující název aplikace nebo Projekt požaduje, jehož nastavení klíčů. V počítačích Macintosh to je název souboru inicializace ve složce Předvolby ve složce systému.

oddíl

Povinné. Řetězec obsahující název oddílu, jehož nastavení klíčů jsou požadovány řetězcovývýraz . GetAllSettings vrátí hodnotu typu Variant jejichž obsah je dvojrozměrné Matice řetězců obsahující všechna nastavení klíčů v zadaném oddílu a jejich odpovídajících hodnot.


Poznámky

GetAllSettings vrátí neinicializované varianty , pokud název_aplikace nebo oddíl neexistuje.

Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu nejdřív pomocí příkazu SaveSetting položky registru systému Windows pro aplikaci zadaný jako název_aplikace, a pak používá funkce GetAllSettings k zobrazení nastavení. Všimněte si, že nelze pomocí GetAllSettingsnačíst aplikace názvy a názvy oddílů . Nakonec příkazu DeleteSetting odebere položky aplikace.

' Variant to hold 2-dimensional array returned by GetAllSettings
' Integer to hold counter.
Dim MySettings As Variant, intSettings As Integer
' Place some settings in the registry.
SaveSetting appname := "MyApp", section := "Startup", _
key := "Top", setting := 75
SaveSetting "MyApp","Startup", "Left", 50
' Retrieve the settings.
MySettings = GetAllSettings(appname := "MyApp", section := "Startup")
For intSettings = LBound(MySettings, 1) To UBound(MySettings, 1)
Debug.Print MySettings(intSettings, 0), MySettings(intSettings, 1)
Next intSettings
DeleteSetting "MyApp", "Startup"

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×