Funkce GetAllSettings

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu vlastního paměťového prostoru, který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu vlastního paměťového prostoru naleznete po vyhledání hesla Režim vlastního paměťového prostoru v nápovědě.

Vrátí seznam nastavení klíčů a jejich hodnot (původně vytvořený příkazem SaveSetting) z položky aplikace v registru systému Windows nebo (v systému Macintosh) informace uvedené v inicializačním souboru aplikace.

Syntaxe

GetAllSettings ( název_aplikace oddílu )

Syntaxe funkce GetAllSettings obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

název_aplikace

Povinné. Řetězcový výraz obsahující název aplikace nebo Projekt požaduje, jehož nastavení klíčů. V počítačích Macintosh to je název souboru inicializace ve složce Předvolby ve složce systému.

oddíl

Povinné. Řetězec evýraz obsahující název oddílu, jehož nastavení klíčů jsou požadovány. GetAllSettings vrátí hodnotu typu Variant jejichž obsah je dvojrozměrné Matice řetězců obsahující všechna nastavení klíčů v zadaném oddílu a jejich odpovídajících hodnot.


Poznámky

V případě, že argument název_aplikace nebo oddíl neexistuje, vrátí funkce GetAllSettings neinicializovanou hodnotu typu Variant.

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu jsou nejdříve pomocí příkazu SaveSetting vytvořeny v registru systému Windows položky pro aplikaci appname (název_aplikace) a potom jsou pomocí funkce GetAllSettings daná nastavení zobrazena. Všimněte si, že pomocí příkazu GetAllSettings nelze načíst názvy aplikací a oddílů. Nakonec jsou položky aplikace pomocí příkazu DeleteSetting odebrány.

' Variant to hold 2-dimensional array returned by GetAllSettings
' Integer to hold counter.
Dim MySettings As Variant, intSettings As Integer
' Place some settings in the registry.
SaveSetting appname := "MyApp", section := "Startup", _
key := "Top", setting := 75
SaveSetting "MyApp","Startup", "Left", 50
' Retrieve the settings.
MySettings = GetAllSettings(appname := "MyApp", section := "Startup")
For intSettings = LBound(MySettings, 1) To UBound(MySettings, 1)
Debug.Print MySettings(intSettings, 0), MySettings(intSettings, 1)
Next intSettings
DeleteSetting "MyApp", "Startup"

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×