Funkce GUIDFromString

Funkce GUIDFromString převede Řetězec na identifikátor GUID, což je Matice typu Datový typ Bajt.

Syntaxe

GUIDFromString(řetězcový_výraz)

Povinným argumentem řetězcový_výraz je řetězcový výraz, který je vyhodnocen jako identifikátor GUID ve formátu řetězce.

Poznámky

Databázový stroj Microsoft Access ukládá identifikátory GUID jako pole typu Byte. Aplikace Microsoft Office Access 2007 však nemůže vracet data typu Byte z Ovládací prvek ve Formulář nebo v Sestava. Jestliže chcete vrátit hodnotu identifikátoru GUID z ovládacího prvku, je nutné jej převést na řetězec. K převodu identifikátoru GUID na řetězec slouží funkce StringFromGUID. Chcete-li převést řetězec na identifikátor GUID, použijte funkci GUIDFromString.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V následujícím příkladu je pomocí funkce GUIDFromString převeden řetězec na identifikátor GUID. Daný řetězec je identifikátor GUID uložený ve formátu řetězce v replikované tabulce Employees (Zaměstnanci). Pole s_GUID je skryté pole přidané ke každé replikované tabulce v replikované databázi.

Sub CheckGUIDType()
Dim dbsConn As ADODB.Connection
Dim rstEmployees As ADODB.Recordset
' Navázání spojení s aktuální databází.
Set dbsConn = Application.CurrentProject.Connection
Set rstEmployees = New ADODB.Recordset
rstEmployees.Open "Employees", _
dbsConn, , , adCmdTable
' Tisk identifikátoru GUID do ladícího okna.
Debug.Print rst!s_GUID
Debug.Print TypeName(rst!s_GUID)
Debug.Print TypeName(GuidFromString(rst!s_GUID))
Set rstEmployees = Nothing
Set dbsConn = Nothing
End Sub
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×