Funkce GUIDFromString

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Funkce GUIDFromString převede ŘetězecGUID, což je Matice typu bajtů.

Syntaxe

GUIDFromString ( řetězcový_výraz )

Povinným argumentem řetězcový_výraz je řetězcový výraz, který je vyhodnocen jako identifikátor GUID ve formátu řetězce.

Poznámky

Databázový stroj Microsoft Access ukládá identifikátory GUID jako pole typu Byte. Aplikace Microsoft Office Access 2007 však nemůže vracet data typu Byte z Ovládací prvek ve Formulář nebo v Sestava. Jestliže chcete vrátit hodnotu identifikátoru GUID z ovládacího prvku, je nutné jej převést na řetězec. K převodu identifikátoru GUID na řetězec slouží funkce StringFromGUID. Chcete-li převést řetězec na identifikátor GUID, použijte funkci GUIDFromString.

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V následujícím příkladu je pomocí funkce GUIDFromString převeden řetězec na identifikátor GUID. Daný řetězec je identifikátor GUID uložený ve formátu řetězce v replikované tabulce Employees (Zaměstnanci). Pole s_GUID je skryté pole přidané ke každé replikované tabulce v replikované databázi.

Sub CheckGUIDType()
Dim dbsConn As ADODB.Connection
Dim rstEmployees As ADODB.Recordset
' Make a connection to the current database.
Set dbsConn = Application.CurrentProject.Connection
Set rstEmployees = New ADODB.Recordset
rstEmployees.Open "Employees", _
dbsConn, , , adCmdTable
' Print the GUID to the immediate window.
Debug.Print rst!s_GUID
Debug.Print TypeName(rst!s_GUID)
Debug.Print TypeName(GuidFromString(rst!s_GUID))
Set rstEmployees = Nothing
Set dbsConn = Nothing
End Sub

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×