Funkce FormatNumber

Vrátí výraz formátovaný jako číslo.

Syntaxe

FormatNumber(výraz [, počet_míst_za_desetinnou_čárkou ] [, včetně_první_číslice ] [, použít_závorky_u_záporných_čísel ] [, seskupit_číslice ] )

Syntaxe funkce FormatNumber zahrnuje následující argumenty:

Argument

Popis

výraz

Povinný argument. Výraz, který má být formátován.

počet_míst_za_desetinnou_čárkou

Nepovinný argument. Číselná hodnota označující, kolik míst za desetinnou čárkou má být zobrazeno. Výchozí hodnota je -1, která označuje, že má být použito místní nastavení počítače.

včetně_první_číslice

Nepovinný argument. Konstanta se třemi stavy, která označuje, zda má být zobrazena úvodní nula u zlomkových hodnot (před desetinnou čárkou) či nikoli. Příslušné hodnoty jsou uvedeny v části Nastavení.

použít_závorky_u_záporných_čísel

Nepovinný argument. Konstanta se třemi stavy, která označuje, zda mají být záporné hodnoty uvedeny v závorce či nikoli. Příslušné hodnoty jsou uvedeny v části Nastavení.

seskupit_číslice

Nepovinný argument. Konstanta se třemi stavy, která označuje, zda mají být číslice seskupeny s použitím oddělovače skupin číslic zadaného v místním nastavení počítače či nikoli. Příslušné hodnoty jsou uvedeny v části Nastavení.


Nastavení

Nastavení argumentů včetně_první_číslice, použít_závorky_u_záporných_čísel a seskupit_číslice:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbTrue

-1

True

vbFalse

0

False

vbUseDefault

-2

Je použito nastavení dané místním nastavením počítače.


Poznámky

Při vynechání jednoho či více nepovinných argumentů budou u vynechaných argumentů použity hodnoty dané místním nastavením počítače.

Poznámka :  Veškeré informace o nastavení jsou dány místním nastavením uvedeným na kartě Čísla.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×