Funkce FormatDateTime

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí výraz formátovaný jako datum nebo čas.

Syntaxe

FormatDateTime( datum [, pojmenovaný_formát ] )

Syntaxe funkce FormatDateTime zahrnuje následující argumenty:

Argument

Popis

datum

Povinný argument. Výraz pro kalendářní datum, který má být formátován.

pojmenovaný_formát

Nepovinný argument. Číselná hodnota označující použitý formát data či času. Pokud je tento argument vynechán, je použita konstanta vbGeneralDate.


Nastavení

Nastavení argumentu pojmenovaný_formát:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbGeneralDate

+

Je zobrazeno datum, čas nebo datum a čas. Pokud je k dispozici část s datem, je zobrazena v krátkém formátu data. Jestliže je k dispozici část s časem, je zobrazena v dlouhém formátu času. Jsou-li k dispozici obě části, jsou zobrazeny obě části.

vbLongDate

2,5

Je zobrazeno datum s použitím dlouhého formátu data zadaného v místním nastavení počítače.

vbShortDate

5,08

Je zobrazeno datum s použitím krátkého formátu data zadaného v místním nastavení počítače.

vbLongTime

15

Je zobrazen čas s použitím formátu času zadaného v místním nastavení počítače.

vbShortTime

1

Je zobrazen čas s použitím 24hodinového formátu (hh:mm).


Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×