Funkce Format

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Vrátí hodnotu typu Variant (String) obsahující Výraz formátovaný podle pokynů obsažených ve výrazu pro formátování.

Tady je několik příkladů

Syntaxe

Formát ( výraz [Formát ] [; první_den_v_týdnu ] [; první_týden_v_roce ] )

Syntaxe funkce Formát má následující argumenty:

Argument

Popis

Expression

Povinné. Libovolný platný výraz.

Formát

Volitelné. Výraz platné pojmenované nebo uživatelem definovanou formátu.

první_den_v_týdnu

Volitelné. Konstanta, která určuje první den týdne.

první_týden_v_roce

Volitelné. Konstanta, která určuje první týden roku.


Nastavení

FormátArgument můžete použít různé možnosti v závislosti na datovém typu argument výraz . Naleznete v článcích uvedené v následující tabulce jsou další informace o výrazech platný formát.

Výrazy používající tento datový typ...

Podívejte se článek

Libovolný typ

Vlastnost Format (Formát)

Datum/čas

Vlastnost Formát – datový typ Datum a čas

Číslo

Vlastnost Formát - Typy dat Číslo a Měna

Text a memo

Vlastnost Formát – datové typy Text a Memo

Ano/ne

Vlastnost Formát – datový typ Ano/ne


Argument první_den_v_týdnu má tato nastavení:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbUseSystem

0

Pomocí nastavení API národní jazykové podpory.

VbSunday

1

Neděle (výchozí)

vbMonday

2

Pondělí

vbTuesday

3

úterý

vbWednesday

4

Středa

vbThursday

5

Čtvrtek

vbFriday

6

Pátek

vbSaturday

7

Sobota


Argument první_týden_v_roce má tato nastavení:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbUseSystem

0

Pomocí nastavení API národní jazykové podpory.

vbFirstJan1

1

Začněte s týden, do kterého spadá datum 1 (výchozí).

vbFirstFourDays

2

Začněte s seznamu první týden, který obsahuje aspoň čtyři dnů v roce.

vbFirstFullWeek

3

Začněte s celou první týden roku.


Poznámky

Formátování

Akce

Číslice

Použít předdefinované pojmenované číselné formáty nebo vytváření uživatelem definovaných číselných formátů.

Kalendářní data a časy

Použití předdefinovaného s názvem formátů data a času nebo vytvořte formáty data a času definované uživatelem.

Pořadová čísla data a času

Použijte formát data a času nebo číselné formáty.

Řetězce

Vytvořte vlastní formáty uživatelem definovaných řetězec.


Pokud se pokusíte naformátovat číslo bez zadání Formát, formátu funguje podobně jako funkce Str sice je známa mezinárodní. Však kladná čísla formátovaná jako řetězců pomocí Formát nezahrnovat počáteční místo vyhrazené pro znaménko hodnoty; jsou převedeny pomocí Str zachovat úvodní mezery.

Pokud formátujete-lokalizované číselné řetězce, používejte uživatelem definovaných číselném formátu zajistit, abyste měli vzhled, který chcete.

Poznámka: Pokud nastavení vlastnosti kalendáře gregoriánský kalendář a určuje Formát formátování data, musí být zadaný výraz gregoriánský kalendář. Při nastavení vlastnosti jazyka Visual Basic kalendáře hidžra, musí být zadaný výraz hidžra.

Pokud gregoriánský kalendář se význam symboly výraz formátu je beze změny. U kalendáře hidžra se všechny datum formát symboly (například dddd, mmmm, rrrr) mají stejný význam, ale platí pro kalendář hidžra. Symboly formátování zůstávají v angličtině. symboly, které za následek zobrazení textu (třeba dopoledne nebo odpoledne) zobrazí řetězec (v angličtině nebo arabština) přidružený k danému symbolu. Oblast určité symboly mění, když je kalendář hidžra.

Symbol

Oblast

d

1 – 30

dd

1 – 30

ww

1 51

mmm

Zobrazí celé názvy měsíců (názvy měsíců hidžra nemá žádné zkratky).

y

1 355

yyyy

100-9666

Příklady

Použití funkce Format ve výrazu    Můžete použít Formát místo, kde se dají pomocí výrazů. Například můžete ho v dotazu jako součást aliasu pole nebo ve vlastnosti Zdroj ovládacího prvku textového pole na formuláři nebo sestavě. Následující příklady ukazuje výraz, který používáte ve vlastnosti Filtr sestavu omezit výstup na záznamy z minulého týdne.

Format ([datum], "ww") = Format (teď (); "ww") -1

V tomto příkladu má zdroj záznamů sestavy pole s názvem data, která obsahuje datum změny konkrétního záznamu a které se používají v sestavě. Po spuštění sestavy jeho výsledky jsou filtrované pouze ty záznamy, kde v týdnu pro hodnotu v poli Datum (Format([Date],"ww")) je rovno předchozího týdne (Format(Now(),"ww")-1).

Použít funkci Format v kódu jazyka VBA   

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Tento příklad uvádí různé možnosti použití funkce Formát na formátovat hodnoty pomocí pojmenované formáty a uživatelem definovaných formátů. Pro oddělovač data (/), oddělovače (:) času a m / PM literál skutečné formátované výstup zobrazením systému závisí na stránce nastavení národního prostředí počítače, na kterém běží kód. Když časy a kalendářní data se zobrazují ve vývojovém prostředí, jsou použity krátkém formátu času a krátký formát data národního prostředí kódu. Při zobrazení spuštěním kód, krátký formát času a krátký formát data z místního nastavení systému se používají, která se může lišit od národního prostředí kódu. V tomto příkladu se dosadí lišit od národního.

MyTime a MyDate jsou zobrazeny ve vývojovém prostředí pomocí aktuální čas (krátký) nastavení systému a krátký formát data.

Dim MyTime, MyDate, MyStr
MyTime = #17:04:23#
MyDate = #January 27, 1993#
' Returns current system time in the system-defined long time format.
MyStr = Format(Time, "Long Time")
' Returns current system date in the system-defined long date format.
MyStr = Format(Date, "Long Date")
MyStr = Format(MyTime, "h:m:s") ' Returns "17:4:23".
MyStr = Format(MyTime, "hh:mm:ss AMPM") ' Returns "05:04:23 PM".
MyStr = Format(MyDate, "dddd, mmm d yyyy") ' Returns "Wednesday,
' Jan 27 1993".
' If format is not supplied, a string is returned.
MyStr = Format(23) ' Returns "23".
' User-defined formats.
MyStr = Format(5459.4, "##,##0.00") ' Returns "5,459.40".
MyStr = Format(334.9, "###0.00") ' Returns "334.90".
MyStr = Format(5, "0.00%") ' Returns "500.00%".
MyStr = Format("HELLO", "<") ' Returns "hello".
MyStr = Format("This is it", ">") ' Returns "THIS IS IT".


Použití formátu s řetězce nulové délky

V aplikaci Microsoft Access version 2.0 a starších verzích použijete funkci Format vrátí jednu hodnotu pro Řetězec nulové délky a jiné pro hodnotu. Například můžete například následující výrazu pro formátování ve funkci Format vrátila hodnota odpovídající řetězec kódu:

Dim varX As Variant
Dim varStrX As Variant
' Assign some value to varStrX and pass to Format function.
varX = Format(varStrX, "@;ZLS;Null")

Verze aplikace Microsoft Access 97 a novějších je nutné samostatně test pro Null případ a potom vrátí odpovídající hodnotu na základě výsledku. Například můžete použít funkce IIf ve výrazu ve funkci Format třeba takto:

varX = IIf(IsNull(varStrX),"Null", Format(varStrX, "@;ZLS"))

Tato změna platí jenom při použití funkce Format formátovat řetězec v závislosti na tom, jestli je řetězec nulové délky nebo hodnotu Null. Další formát výrazy ve funkci Format pokračovat v práci stejným způsobem jako v předchozích verzích.

Při převodu databáze z aplikace Microsoft Access version 2.0 a dříve do aplikace Microsoft Access 2002 nebo vyšší, musíte změnit kód pro testování samostatně případ hodnoty Null.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×