Funkce Filter

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí pole s indexem začínajícím nulou, které obsahuje podmnožinu řetězcového pole (na základě zadaných kritériích filtru).

Syntaxe

Filtr ( zdrojové_pole odpovídat [zahrnutím ] [porovnání ] )

Syntaxe funkce Filtr obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

zdrojové_pole

Povinný argument. Jednorozměrné pole řetězců, ve kterém chcete vyhledávat.

shoda

Povinný argument. Hledaný řetězec.

zahrnout

Nepovinný argument. Hodnota typu Boolean označující, zda mají být vráceny dílčí řetězce obsahující nebo neobsahující řetězec určený argumentem shoda. Pokud má argument zahrnout hodnotu True, vrátí funkce Filter podmnožinu pole obsahující řetězec určený argumentem shoda jako dílčí řetězec. Jestliže má argument zahrnout hodnotu False, vrátí funkce Filter podmnožinu pole neobsahující řetězec určený argumentem shoda jako dílčí řetězec.

porovnání

Nepovinný argument. Číselná hodnota označující typ porovnání řetězců, které má být použito. Příslušné hodnoty jsou uvedeny v části Nastavení.


Nastavení

Argument porovnání může nabývat následujících hodnot:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbUseCompareOption

–1

Provádí porovnání pomocí nastavení příkazu Option Compare.

vbBinaryCompare

+

Provádí binární porovnání.

vbTextCompare

2,5

Provádí textové porovnání.

vbDatabaseCompare

5,08

Pouze v aplikaci Microsoft Office Access 2007. Provádí porovnání na základě informací v databázi.


Poznámky

Pokud nejsou v poli zdrojové_pole nalezeny žádné shody odpovídající řetězci určenému argumentem shoda, vrátí funkce Filter prázdné pole. Jestliže má pole zdrojové_pole hodnotu Null nebo není jednorozměrné, dojde k chybě.

Pole vrácené funkcí Filter obsahuje právě tolik prvků, aby obsahovalo daný počet shodných položek.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×