Funkce FileLen

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu izolovaného prostoru (sandbox), který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru (sandbox) naleznete po vyhledání hesla režim izolovaného prostoru (sandbox) v nápovědě.

Vrátí hodnotu typu Datový typ Long určující délku souboru v bajtech.

Syntaxe

FileLen(cesta)

Povinným Argumentcesta je Řetězcový výraz určující soubor. Argument cesta může zahrnovat adresář či složku a jednotku.

Poznámky

Pokud je zadaný soubor otevřen při volání funkce FileLen, představuje vrácená hodnota velikost souboru bezprostředně před jeho otevřením.

Poznámka :  Chcete-li získat délku otevřeného souboru, použijte funkci LOF.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce FileLen vrácena délka souboru v bajtech. Pro účely tohoto příkladu předpokládejme, že TESTFILE je soubor obsahující určitá data.

Dim MySize
MySize = FileLen("TESTFILE")
' Vrátí velikost souboru (v bajtech).
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×