Funkce FileLen

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu vlastního paměťového prostoru, který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu vlastního paměťového prostoru naleznete po vyhledání hesla Režim vlastního paměťového prostoru v nápovědě.

Vrací hodnotu typu Long udávající délku souboru v bajtech.

Syntaxe

FileLen ( cesta )

Povinný cestaArgument je Řetězcový výraz Určuje soubor. Cesta může obsahovat adresáře nebo složky a jednotky.

Poznámky

Pokud při volání funkce FileLen se otevře zadaný soubor, hodnota vrácená představuje velikost souboru těsně před byl otevřen.

Poznámka : Získat délku otevřeného souboru, použijte funkci LOF .

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Tento příklad používá funkci FileLen vrátíte délku souboru v bajtech. Pro účely v tomto příkladě se předpokládá, že tento TESTFILE je soubor obsahující určitá data.

Dim MySize
MySize = FileLen("TESTFILE") ' Returns file length (bytes).

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×