Funkce FileDateTime

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu izolovaného prostoru (sandbox), který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru (sandbox) naleznete po vyhledání hesla režim izolovaného prostoru (sandbox) v nápovědě.

Vrátí hodnotu typu Variant (Date) označující datum a čas vytvoření nebo poslední změny souboru.

Syntaxe

FileDateTime(cesta)

Požadovaný Argumentcesta, je Řetězcový výraz určující název souboru. Argument cesta může zahrnovat adresář nebo složku a jednotku.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce FileDateTime určeno datum a čas vytvoření nebo poslední změny souboru. Formát zobrazeného data a času je založen na nastavení národního prostředí systému.

Dim MyStamp
' Předpokládá se, že textový soubor TESTFILE byl
' naposledy změněn 12. února 1993 ve 4:35:47 odp.
' Předpokládá se národní prostředí Angličtina (USA).
MyStamp = FileDateTime("TESTFILE")
' Vrátí řetězec 2/12/93 4:35:47 odp.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×