Funkce FileAttr

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu izolovaného prostoru (sandbox), který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru (sandbox) naleznete po vyhledání hesla režim izolovaného prostoru (sandbox) v nápovědě.

Vrátí hodnotu typu Datový typ Long představující režim souboru (u souborů otevřených pomocí příkazu Otevřít).

Syntaxe

FileAttr(číslo_souboru, typ_vrácených_informací)

Syntaxe funkce FileAttr zahrnuje následující Argument:

Argument

Popis

číslo_souboru

Povinný argument. Hodnota typu Datový typ Integer. Jakékoli platné Číslo souboru.

typ_vrácených_informací

Povinný argument. Hodnota typu Integer. Číslo označující typ informací, které mají být vráceny. Chcete-li vrátit hodnotu označující režim souboru, zadejte hodnotu 1. Pokud chcete načíst popisovač souboru operačního systému, zadejte hodnotu 2 (pouze u 16bitových systémů). Hodnota 2 argumentu typ_vrácených_informací není u 32bitových systémů podporována a způsobuje chybu.

Návratové hodnoty

Pokud má Argumenttyp_vrácených_informací hodnotu 1, bude režim přístupu k souboru označen následujícími návratovými hodnotami:

Režim

Hodnota

Vstupní

1

Výstupní

2

Náhodný

4

Přidávání

8

Binární

32

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce FileAttr vrácen režim a popisovač otevřeného souboru. Popisovač souboru je vrácen pouze u 16bitových systémů. Při použití druhého argumentu s hodnotou 2 u 32bitových systémů je generována chyba.

Dim FileNum, Mode, Handle
FileNum = 1 ' Assign file number.
Open "TESTFILE" For Append As FileNum ' Open file.
Mode = FileAttr(FileNum, 1) ' Returns 8 (Append file mode).
Handle = FileAttr(FileNum, 2) ' Returns file handle.
Close FileNum ' Close file.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×