Funkce FileAttr

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu vlastního paměťového prostoru, který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu vlastního paměťového prostoru naleznete po vyhledání hesla Režim vlastního paměťového prostoru v nápovědě.

Vrátí hodnotu typu Long představující režim souboru u souborů otevřených pomocí příkazu Otevřít .

Syntaxe

FileAttr ( číslo_souboru ; typ_vrácených_informací )

Syntaxe funkce FileAttr obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

číslo_souboru

Povinné. Celé číslo. Libovolný platný Číslo souboru.

typ_vrácených_informací

Povinný argument. Hodnota typu Integer. Číslo označující typ informací, které mají být vráceny. Chcete-li vrátit hodnotu označující režim souboru, zadejte hodnotu 1. Pokud chcete načíst popisovač souboru operačního systému, zadejte hodnotu 2 (pouze u 16bitových systémů). Hodnota 2 argumentu typ_vrácených_informací není u 32bitových systémů podporována a způsobuje chybu.

Návratové hodnoty

Pokud má Argumenttyp_vrácených_informací hodnotu 1, bude režim přístupu k souboru označen následujícími návratovými hodnotami:

Režim

Hodnota

Vstupní

2,5

Výstupní

5,08

Náhodný

1

Přidávání

2,5

Binární

32

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu je pomocí funkce FileAttr vrácen režim a popisovač otevřeného souboru. Popisovač souboru je vrácen pouze u 16bitových systémů. Při použití druhého argumentu s hodnotou 2 u 32bitových systémů je generována chyba.

Dim FileNum, Mode, Handle
FileNum = 1 ' Assign file number.
Open "TESTFILE" For Append As FileNum ' Open file.
Mode = FileAttr(FileNum, 1) ' Returns 8 (Append file mode).
Handle = FileAttr(FileNum, 2) ' Returns file handle.
Close FileNum ' Close file.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×