Funkce FV

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrací hodnotu typu Double, která udává budoucí hodnotu anuity při pravidelných pevných platbách a pevné úrokové míře.

Syntaxe

FV( rate, nper , pmt [, pv ] [, type ] )

Syntaxe funkce Budhodnota obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

úroková_míra

Povinný. Hodnota typu Double určující úrokovou míru pro každé období. Pokud například dostanete půjčku na koupi automobilu, s roční procentní úrokovou sazbou (APR) 10 procent a budete splácet měsíčně, pak je úroková míra za období 0,1/12, neboli 0,0083.

počet_období

Povinné. Celé číslo určující celkový počet platebních období v rámci anuity. Například když měsíčně splácíte půjčku na auto na čtyři roky, vaše půjčka má celkem 4 * 12 (neboli 48) platebních období.

splátka

Povinný. Hodnota typu Double určující splátku, která má být prováděna v každém období. Splátky obvykle obsahují část připadající na jistinu a část připadající na úrok. Tyto hodnoty se v průběhu období anuity nemění.

současná_hodnota

Volitelné. Varianty určující současnou hodnotu (nebo paušální) řadu budoucích plateb. Například vypůjčíte peníze koupit Auto částka půjčky při současnou hodnotu pro půjčujícího měsíční splátky auta, které vytvoříte. Pokud není uveden, předpokládá se 0.

typ

Nepovinný. Hodnota typu Variant určující, kdy je platba splatná. Tento argument má hodnotu 0, pokud je platba splatná na konci platebního období, nebo 1, jestliže je splatná na počátku platebního období. Jestliže tento argument nezadáte, bude automaticky předpokládána hodnota 0.


Poznámky

Anuita je série pevných hotovostních plateb v průběhu určitého období. Anuita může být půjčka (například hypotéka na dům) nebo investice (například spoření s měsíčními splátkami).

Argumenty sazba a pper se musí vypočítat na základě platebních období vyjádřených ve stejných jednotkách. Například když se argument sazba vypočítává pomocí měsíců, totéž musí platit pro argument pper.

U všech argumentů jsou provedené platby (například vklady na spoření) uvedeny jako záporná čísla a přijaté platby (například dividendové šeky) jako kladná čísla.

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu je pomocí funkce FV vrácena budoucí hodnota investice, která je dána procentuální sazbou narůstající v každém období (APR / 12), celkovým počtem splátek (TotPmts), splátkou (Payment), aktuální hodnotou investice (PVal) a číslem označujícím, zda má být splátka uhrazena na začátku nebo na konci platebního období (PayType). Vzhledem k tomu, že splátka Payment představuje vydanou platbu, jedná se o záporné číslo.

Dim Fmt, Payment, APR, TotPmts, PayType, PVal, FVal
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1 ' When payments are made.
Fmt = "###,###,##0.00" ' Define money format.
Payment = InputBox("How much do you plan to save each month?")
APR = InputBox("Enter the expected interest annual percentage rate.")
If APR > 1 Then APR = APR / 100 ' Ensure proper form.
TotPmts = InputBox("For how many months do you expect to save?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end of month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then PayType = BEGINPERIOD Else PayType = ENDPERIOD
PVal = InputBox("How much is in this savings account now?")
FVal = FV(APR / 12, TotPmts, -Payment, -PVal, PayType)
MsgBox "Your savings will be worth " & Format(FVal, Fmt) & "."

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×