Funkce FORECAST.ETS

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vypočítává nebo predikuje budoucí hodnotu na základě existujících (historických) hodnot pomocí verze AAA algoritmu Exponenciální vyrovnání (ETS). Předpovídaná hodnota je pokračování historických hodnot k zadanému cílovému datu, které by mělo znamenat pokračování časové osy. Tuto funkci můžete používat k odhadu budoucích prodejů, skladových zásob nebo trendů u zákazníků.

Vyžaduje, aby časová osa byla uspořádaná s konstantním krokem mezi různými body. Může to třeba být měsíční časová osa s hodnotami k 1. dnu každého měsíce, roční časová osa nebo časová osa s číselnými indexy. U tohoto typu časové osy je velmi užitečné nezpracovaná podrobná data před provedením prognózy nejdřív agregovat. To taky vede k přesnějším výsledkům prognózy.

Syntaxe

FORECAST.ETS(cílové_datum, hodnoty, časová osa, [sezónnost], [datum_dokončení], [agregace])

Syntaxe funkce FORECAST.ETS obsahuje následující argumenty:

  • Cílové _datum:    Povinná hodnota. Datový bod, u kterého chcete předpovědět hodnotu. Cílové datum může být hodnota data/času nebo číselná hodnota. Pokud cílové datum chronologicky předchází konci historické časové osy, vrátí hodnota FORECAST.ETS chybu #NUM!.

  • Hodnoty:    Povinný údaj. Hodnoty jsou historické hodnoty, pro které chcete předpovídat další body.

  • Časová osa:    Povinný údaj. Nezávislé pole nebo rozsah číselných dat. Data na časové ose musí mezi sebou mít konzistentní krok a nesmí být nulová. Časová osa nemusí být seřazená, protože ji funkce FORECAST.ETS implicitně seřadí pro výpočty. Pokud nejde identifikovat konstantní krok na zadané časové ose, funkce Forecast.ETS vrátí chybu #NUM!. Pokud časová osa obsahuje duplicitní hodnoty, vrátí funkce FORECAST.ETS chybu #HODNOTA!. Pokud rozsahy časové osy a hodnot nejsou stejné velikosti, vrátí funkce FORECAST.ETS chybu #NENÍ K DISPOZICI.

  • Sezónnost:     Volitelná hodnota. Číselná hodnota. Výchozí hodnota 1 znamená, že Excel zjišťuje sezónnost pro předpověď automaticky a pro délku sezónního vzorce používá kladná celá čísla. Hodnota 0 označuje nulovou sezónnost. To znamená, že odhad bude lineární. Kladná celá čísla označují, že má algoritmus používat vzorce této délky jako sezónnost. U všech ostatních hodnot vrátí funkce FORECAST.ETS chybu #NUM!.

    Maximální podporovaná sezónnost je 8 760 (počet hodin v roce). Jakákoli sezónnost označená vyšší hodnotou způsobí chybu #NUM!.

  • Datum dokončení:    Volitelná hodnota. I když časová osa vyžaduje konstantní krok mezi datovými body, funkce FORECAST.ETS podporuje maximálně 30 % chybějících dat a automaticky se jí přizpůsobí. 0 bude označovat algoritmus pro výpočet chybějících bodů jako nul. Výchozí hodnota 1 se bude započítávat pro chybějící body jejich vyplněním tak, aby představovaly průměr sousedících bodů.

  • Agregace:    Volitelná hodnota. I když časová osa vyžaduje konstantní krok mezi datovými body, bude funkce FORECAST.ETS agregovat několik bodů se stejným časovým razítkem. Parametr agregace je číselná hodnota, která označuje, jakým způsobem se bude agregovat několik hodnot se stejným časovým razítkem. Výchozí hodnota 0 bude používat argument PRŮMĚR a ostatní možnosti jsou SUMA, POČET, POČET2, MIN, MAX, MEDIAN.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Prognostické funkce (referenční informace)

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×