Funkce Exp

Vrátí hodnotu typu Double určující mocninu konstanty e (základ přirozeného logaritmu).

Syntaxe

Exp(číslo)

Povinným Argumentčíslo je hodnota typu Datový typ Double nebo libovolný platný Číselný výraz.

Poznámky

Pokud je hodnota argumentu číslo větší než 709,782 712 893, dojde k chybě. Hodnota Konstantae je přibližně 2,718 282.

Poznámka :  Funkce Exp je doplňkem funkce Log a někdy je označována jako antilogaritmus.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce Exp vrácena mocnina konstanty e.

Dim MyAngle, MyHSin
' Define angle in radians.
MyAngle = 1.3
' Calculate hyperbolic sine.
MyHSin = (Exp(MyAngle) - Exp(-1 * MyAngle)) / 2
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×