Funkce EuroConvert

Funkce EuroConvert slouží k přepočtu částky v měně některého z účastnických států na euro nebo naopak. Lze ji také použít k přepočtu částky mezi dvěma měnami přes euro (triangulace). Funkce EuroConvert používá pevné přepočítací kurzy stanovené Evropskou unií.

Syntaxe

EuroConvert(počet, zdrojová_měna, cílová_měna [, plná přesnost, triangulační přesnost ] )

Syntaxe funkce EuroConvert obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

počet

Částka, kterou chcete přepočítat, nebo odkaz na pole s touto částkou.

zdrojová_měna

Řetězcový výraz nebo odkaz na pole obsahující řetězec odpovídající kódu ISO měny, kterou chcete přepočítat. Může mít hodnotu jednoho z kódů ISO uvedených v následující tabulce.

Měna

Kód ISO

Přesnost výpočtu

Přesnost zobrazení

Belgický frank

BEF

0

0

Lucemburský frank

LUF

0

0

Německá marka

DEM

2

2

Španělská peseta

ESP

0

0

Francouzský frank

FRF

2

2

Irská libra

IEP

2

2

Italská lira

ITL

0

0

Nizozemský gulden

NLG

2

2

Rakouský šilink

ATS

2

2

Portugalské escudo

PTE

0

0

Finská marka

FIM

2

2

Euro

EUR

2

2

Přesnost výpočtu v předchozí tabulce určuje, na jakou měnovou jednotku je zaokrouhlena výsledná částka v cílové měně. Například při přepočtu na německé marky je přesnost výpočtu 2 a výsledek je zaokrouhlen na feniky (100 feniků = 1 marka). Přesnost zobrazení určuje počet zobrazených desetinných míst v poli s výslednou částkou.

Novější verze funkce EuroConvert mohou podporovat měny dalších zemí. Informace o nových měnách a aktualizacích funkce EuroConvert naleznete na webu sady Microsoft Office pro měnu euro.

Měna

Kód ISO

Dánská koruna

DKK

Drachma

GRD

Švédská koruna

SEK

Britská libra

GBP

cílová_měna

Řetězcový výraz nebo odkaz na pole obsahující řetězec odpovídající kódu ISO měny, na níž chcete částku přepočítat. Seznam kódů ISO naleznete v popisu argumentu zdrojová_měna.

plná přesnost

Volitelný argument. Obsahuje-li Logická hodnotahodnotu True (1), jsou ignorována pravidla zaokrouhlení specifická pro jednotlivé měny (označovaná v popisu argumentu zdrojová měna jako přesnost zobrazení) a je použit faktor přepočtu na šest platných číslic bez dalšího zaokrouhlování. Je-li použita hodnota False (0), je výsledek zobrazen se zaokrouhlením specifickým pro měnu. Pokud je tento parametr vynechán, je výchozí hodnota False.

triangulační přesnost

Volitelný argument. Datový typ Integer větší nebo rovno 3, které udává počet platných číslic použitých u pomocné hodnoty v měně euro při přepočtu dvou národních měn.


Poznámky

Všechny koncové nuly jsou odstraněny a neplatné parametry vrátí řetězec #Chyba.

Pokud je kód ISO zdrojové měny shodný s kódem ISO cílové měny, je aktivní původní hodnota čísla.

Tato funkce nepřiřazuje formát.

Funkce EuroConvert používá aktuální kurzy stanovené Evropskou unií. V případě změny kurzu společnost Microsoft funkci aktualizuje. Úplné aktuální informace o platných pravidlech a kurzech získáte v dokumentech Evropské komise týkajících se měny euro. Informace o získání těchto publikací naleznete na webovém serveru Microsoft Office pro měnu euro.

Příklad

V prvním příkladu je přepočítána částka 1,20 německých marek na eura (výsledek = 0,61). Ve druhém příkladu je přepočítána částka 1,47 francouzských franků na německé marky (výsledek = 0,44 DM). U těchto příkladů je předpokládán přepočítací kurz 1 euro = 6,55858 francouzských franků a 1,92974 německých marek.

EuroConvert(1.20,"DEM","EUR")
EuroConvert(1.47,"FRF","DEM",TRUE,3)
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×