Funkce EuroConvert

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Funkce EuroConvert slouží k přepočtu částky v měně některého z účastnických států na euro nebo naopak. Lze ji také použít k přepočtu částky mezi dvěma měnami přes euro (triangulace). Funkce EuroConvert používá pevné přepočítací kurzy stanovené Evropskou unií.

Syntaxe

EuroConvert ( číslo Zdrojová měna ; cílová_měna [; plná přesnost; triangulační přesnost] )

Syntaxe funkce EuroConvert obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

počet

Částka, kterou chcete přepočítat, nebo odkaz na pole s touto částkou.

zdrojová_měna

Řetězcový výraz nebo odkaz na pole obsahující řetězec odpovídající kódu ISO měny, kterou chcete přepočítat. Může mít hodnotu jednoho z kódů ISO uvedených v následující tabulce.

Měna

Kód ISO

Výpočet Přesnost

Přesnost zobrazení

Belgický frank

BEF

+

+

Lucemburský frank

LUF

+

+

Německá marka

DEM

5,08

5,08

Španělská peseta

ESP

+

+

Francouzský frank

FRF

5,08

5,08

Irská libra

IEP

5,08

5,08

Italská lira

ITL

+

+

Nizozemský gulden

NLG

5,08

5,08

Rakouský šilink

ATS

5,08

5,08

Portugalské escudo

PTE

+

+

Finská marka

FIM

5,08

5,08

Euro

EUR

5,08

5,08

Přesnost výpočtu v předchozí tabulce určuje, na jakou měnovou jednotku je zaokrouhlena výsledná částka v cílové měně. Například při přepočtu na německé marky je přesnost výpočtu 2 a výsledek je zaokrouhlen na feniky (100 feniků = 1 marka). Přesnost zobrazení určuje počet zobrazených desetinných míst v poli s výslednou částkou.

Novější verze funkce EuroConvert mohou podporovat měny dalších zemí. Informace o nových měnách a aktualizacích funkce EuroConvert naleznete na webu sady Microsoft Office pro měnu euro.

Měna

Kód ISO

Dánská koruna

DKK

Drachma

GRD

Švédská koruna

SEK

Britská libra

GBP

cílová_měna

Řetězcový výraz nebo odkaz na pole obsahující řetězec odpovídající kódu ISO měny, na níž chcete částku přepočítat. Seznam kódů ISO naleznete v popisu argumentu zdrojová_měna.

plná přesnost

Volitelné. A Logická hodnota hodnotu, kde platí (1) ignoruje pravidla zaokrouhlení specifická pro Měna (nazývané přesnost zobrazení do pole popis argumentů Zdrojová měna ) a používá faktor 6 platnou číslici bez dalšího zaokrouhlování. Nepravda (0) použití pravidla zaokrouhlení specifická pro Měna k zobrazení výsledku. Při vynechání parametru výchozí hodnota je False.

triangulační přesnost

Volitelné. Celočíselnou hodnotu větší než nebo rovno 3, která určuje počet platných číslic v přesnosti výpočtů vyvolají převod mezi dvěma národní měny pro pomocné měny euro.


Poznámky

Všechny koncové nuly jsou odstraněny a neplatné parametry vrátí řetězec #Chyba.

Pokud je kód ISO zdrojové měny shodný s kódem ISO cílové měny, je aktivní původní hodnota čísla.

Tato funkce nepřiřazuje formát.

Funkce EuroConvert používá aktuální kurzy stanovené Evropskou unií. V případě změny kurzu společnost Microsoft funkci aktualizuje. Úplné aktuální informace o platných pravidlech a kurzech získáte v dokumentech Evropské komise týkajících se měny euro. Informace o získání těchto publikací naleznete na webovém serveru Microsoft Office pro měnu euro.

Příklad

V prvním příkladu je přepočítána částka 1,20 německých marek na eura (výsledek = 0,61). Ve druhém příkladu je přepočítána částka 1,47 francouzských franků na německé marky (výsledek = 0,44 DM). U těchto příkladů je předpokládán přepočítací kurz 1 euro = 6,55858 francouzských franků a 1,92974 německých marek.

EuroConvert(1.20,"DEM","EUR")
EuroConvert(1.47,"FRF","DEM",TRUE,3)

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×