Funkce Error

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu vlastního paměťového prostoru, který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu vlastního paměťového prostoru naleznete po vyhledání hesla Režim vlastního paměťového prostoru v nápovědě.

Vrátí chybovou zprávu, která odpovídá danému Číslo chyby.

Syntaxe

Error [ (číslo_chyby) ]

Volitelný Argumentčíslo chyby může být libovolné platné číslo chyby. Pokud je argument číslo chyby platné číslo chyby, která však není definována, funkce Error vrátí řetězec „Chyba definovaná aplikací nebo objektem“. Pokud argument číslo chyby není platný, dojde k chybě. Pokud je argument číslo chyby vynechán, je vrácena příslušná zpráva pro poslední Chyba za běhu. Pokud nedošlo k chybě při běhu programu nebo má argument číslo chyby hodnotu 0, funkce Error vrátí řetězec nulové délky ("").

Poznámky

Poslední chybu při běhu programu zjistíte z nastavení Vlastnost objektu Err. Hodnota vrácená funkcí Error odpovídá vlastnosti Popis objektu Err.

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu je funkce Error použita k tisku chybových zpráv, které odpovídají zadanému číslu chyby.

Dim ErrorNumber
' Loop through values 61 - 64.
For ErrorNumber = 61 To 64
' Print error to Immediate window.
Debug.Print Error(ErrorNumber)
Next ErrorNumber

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×