Funkce Error

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu izolovaného prostoru (sandbox), který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru (sandbox) naleznete po vyhledání hesla režim izolovaného prostoru (sandbox) v nápovědě.

Vrátí chybovou zprávu, která odpovídá danému Číslo chyby.

Syntaxe

Error [ (číslo_chyby) ]

Volitelný Argumentčíslo chyby může být libovolné platné číslo chyby. Pokud je argument číslo chyby platné číslo chyby, která však není definována, funkce Error vrátí řetězec „Chyba definovaná aplikací nebo objektem“. Pokud argument číslo chyby není platný, dojde k chybě. Pokud je argument číslo chyby vynechán, je vrácena příslušná zpráva pro poslední Chyba za běhu. Pokud nedošlo k chybě při běhu programu nebo má argument číslo chyby hodnotu 0, funkce Error vrátí řetězec nulové délky ("").

Poznámky

Poslední chybu při běhu programu zjistíte z nastavení Vlastnost objektu Err. Hodnota vrácená funkcí Error odpovídá vlastnosti Popis objektu Err.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je funkce Error použita k tisku chybových zpráv, které odpovídají zadanému číslu chyby.

Dim ErrorNumber
' Loop through values 61 - 64.
For ErrorNumber = 61 To 64
' Print error to Immediate window.
Debug.Print Error(ErrorNumber)
Next ErrorNumber
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×