Funkce Environ

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka: Funkce, metody, objektu nebo vlastnosti popsaných v tomto tématu je vypnutá, když běží služba Microsoft Jet výraz v režimu izolovaného prostoru, který brání hodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru vyhledejte v nápovědě "režim izolovaného prostoru".

Vrátí řetězec přidružený k proměnné prostředí operačního systému. Nedostupné na Macintosh.

Syntaxe

Environ ( { řetězec_prostředí | číslo } )

Syntaxe funkce Environ obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

řetězec_prostředí

Volitelné. Řetězcový výraz obsahující název proměnné prostředí.

číslo

Volitelné. Číselný výraz odpovídající směru číselné řetězce prostředí v tabulce řetězce prostředí. Argument číslo může být libovolný číselný výraz, ale Number zaokrouhlené na celé číslo, než ho Vyhodnocená každá její položka.


Poznámky

Pokud řetězec_prostředí nebyl nalezen v tabulce řetězce prostředí řetězec nulové délky ("") je vrácena. Jinak Funkce Environ vrátí text přiřazený k zadané řetězec_prostředí; To znamená text za rovné Přihlaste se (=) tabulce řetězce prostředí pro tuto proměnnou prostředí.

Pokud zadáte číslo, bude vrácena řetězec z této pozice v tabulce řetězce prostředí. V tomto případě Environ vrátí funkce celý text, včetně řetězec_prostředí. Pokud není žádný řetězec prostředí v určité poloze, vrátí Funkce Environ řetězec nulové délky.

Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Tento příklad používá funkci Environ zadat číslo položky a délka příkazu PATH z tabulky řetězce prostředí. Nedostupné na Macintosh.

Dim EnvString, Indx, Msg, PathLen    ' Declare variables.
Indx = 1 ' Initialize index to 1.
Do
' Get environment variable.
EnvString = Environ(Indx)
' Check PATH entry.
If Left(EnvString, 5) = "PATH=" Then
' Get length.
PathLen = Len(Environ("PATH"))
Msg = "PATH entry = " & Indx & " and length = " _
& PathLen
Exit Do
Else
' Not PATH entry, so increment.
Indx = Indx + 1
End If
Loop Until EnvString = ""
If PathLen > 0 Then
' Display message.
MsgBox Msg
Else
MsgBox "No PATH environment variable exists."
End If

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×