Funkce EOF

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu vlastního paměťového prostoru, který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu vlastního paměťového prostoru naleznete po vyhledání hesla Režim vlastního paměťového prostoru v nápovědě.

Vrátí hodnotu typu Integer obsahující Logická hodnota hodnotu True při konec soubor otevřen pro náhodná nebo dosáhla sekvenční vstupní .

Syntaxe

EOF( číslo_souboru )

Povinný Argumentčíslo_souboru je celé číslo obsahující libovolné platné Číslo souboru.

Poznámky

Pomocí funkce EOF lze zabránit chybě, ke které dochází při pokusu o získání vstupu za koncem souboru.

Dokud není dosaženo konce souboru, vrací funkce EOF hodnotu False. Jsou-li soubory otevřeny pro náhodný nebo binární přístup, bude funkce EOF vracet hodnotu False do doby, než nebude pomocí posledního spuštěného příkazu Get možné načíst celý záznam.

Jsou-li soubory otevřeny pro binární přístup a dojde k pokusu o čtení souboru pomocí funkce Input dříve, než funkce EOF vrátí hodnotu True, je generována chyba. Při čtení binárních souborů pomocí funkce Input použijte místo funkce EOF funkce LOF a Loc nebo použijte s funkcí EOF příkaz Get. Jsou-li soubory otevřeny pro funkci Output, funkce EOF vrátí vždy hodnotu True.

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu je funkce EOF použita ke zjištění konce souboru. Tento příklad předpokládá, že MYFILE je textový soubor s několika řádky textu.

Dim InputData
' Open file for input.
Open "MYFILE" For Input As #1
' Check for end of file.
Do While Not EOF(1)
' Read line of data.
Line Input #1, InputData
' Print to the Immediate window.
Debug.Print InputData
Loop
' Close file.
Close #1

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×