Funkce EOF

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu izolovaného prostoru (sandbox), který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru (sandbox) naleznete po vyhledání hesla režim izolovaného prostoru (sandbox) v nápovědě.

Vrátí hodnotu Datový typ Integer obsahující Logická hodnota hodnotu True při dosažení konce souboru, otevřeného pro náhodný přístup nebo sekvenční funkci Input.

Syntaxe

EOF(číslo_souboru)

Povinný Argumentčíslo_souboru je celé číslo obsahující libovolné platné Číslo souboru.

Poznámky

Pomocí funkce EOF lze zabránit chybě, ke které dochází při pokusu o získání vstupu za koncem souboru.

Dokud není dosaženo konce souboru, vrací funkce EOF hodnotu False. Jsou-li soubory otevřeny pro náhodný nebo binární přístup, bude funkce EOF vracet hodnotu False do doby, než nebude pomocí posledního spuštěného příkazu Get možné načíst celý záznam.

Jsou-li soubory otevřeny pro binární přístup a dojde k pokusu o čtení souboru pomocí funkce Input dříve, než funkce EOF vrátí hodnotu True, je generována chyba. Při čtení binárních souborů pomocí funkce Input použijte místo funkce EOF funkce LOF a Loc nebo použijte s funkcí EOF příkaz Get. Jsou-li soubory otevřeny pro funkci Output, funkce EOF vrátí vždy hodnotu True.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je funkce EOF použita ke zjištění konce souboru. Tento příklad předpokládá, že MYFILE je textový soubor s několika řádky textu.

Dim InputData
' Open file for input.
Open "MYFILE" For Input As #1
' Check for end of file.
Do While Not EOF(1)
' Read line of data.
Line Input #1, InputData
' Print to the Immediate window.
Debug.Print InputData
Loop
' Close file.
Close #1
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×