Funkce DoEvents

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu vlastního paměťového prostoru, který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu vlastního paměťového prostoru naleznete po vyhledání hesla Režim vlastního paměťového prostoru v nápovědě.

Předá vykonávání, aby operační systém mohl zpracovávat jiné události.

Syntaxe

Funkce DoEvents ( )

Poznámky

Funkce DoEvents vrátí hodnotu typu Integer představující počet otevřených formulářů v samostatné verzi jazyka Microsoft Visual Basic, například Visual Basic, Professional Edition. Funkce DoEvents vrátí hodnotu 0 ve všech ostatních aplikací.

Funkce DoEvents předá řízení operačnímu systému. Řízení je předáno zpět, jakmile operační systém dokončí zpracování událostí ve frontě a všechny úhozy ve frontě PředatKlávesovéÚhozy jsou odeslány.

Funkce DoEvents je nejužitečnější při provádění jednoduchých úkonů, jako je umožnění uživateli zrušit proces po jeho spuštění, například při vyhledávání souborů. U dlouhodobě spuštěných procesů je předání procesoru dosaženo snadněji pomocí časovače nebo delegováním úkolu součásti ActiveX EXE. V druhém případě může úkol nadále pokračovat nezávisle na aplikaci a operační systém bude provádět víceúlohové zpracování (multitasking) a dělení na časové úseky.

Při každém dočasném předání řízení procesoru v rámci procedury události se ujistěte, že Procedura není spuštěna znovu z jiné části kódu dříve, než je vrácena hodnota prvního volání. To by mohlo vést k nepředvídatelným výsledkům. Funkci DoEvents nepoužívejte ani v případě, že by jiné aplikace mohly při předání řízení nepředvídaným způsobem interaktivně ovlivňovat danou proceduru.

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu způsobí funkce DoEvents, aby vykonávání bylo předáno operačnímu systému každých 1 000 iterací smyčky. Funkce DoEvents vrátí počet otevřených formulářů jazyka Visual Basic, ale pouze v případě, že hostitelskou aplikací je Visual Basic.

' Create a variable to hold number of 
' Visual Basic forms loaded and visible.
Dim I, OpenForms
For I = 1 To 150000 ' Start loop.
If I Mod 1000 = 0 Then ' If loop has repeated
' 1000 times.
OpenForms = DoEvents ' Yield to operating system.
End If
Next I ' Increment loop counter.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×