Funkce Day

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer) určující celé číslo v rozsahu 1 až 31 (včetně), které představuje den v měsíci.

Syntaxe

Day(datum)

Povinný Argumentdatum je hodnota typu Datový typ Variant, Číselný výraz, Řetězcový výraz nebo libovolná kombinace těchto hodnot, jež může vyjadřovat datum. Pokud argument datum obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Poznámka : Jestliže je u vlastnosti Kalendář nastavena možnost Gregoriánský, bude vrácené celé číslo vyjadřovat den v měsíci pro argument datum podle gregoriánského kalendáře. Pokud je nastaven kalendář hidžra, bude vrácené celé číslo vyjadřovat den v měsíci pro argument datum podle kalendáře hidžra.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce Day získán ze zadaného data den v měsíci. Ve vývojovém prostředí je datový literál zobrazen v krátkém formátu data určeném nastavením národního prostředí kódu.

Dim MyDate, MyDay
MyDate = #February 12, 1969#
' Přiřazení kalendářního data
MyDay = Day(MyDate)
' Položka MyDay obsahuje hodnotu 12.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×