Funkce DateValue

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí hodnotu typu Variant (Date).

Syntaxe

Funkce DateValue ( date )

Povinným Argumentdatum je obvykle Řetězcový výraz představující datum od 1. ledna 100 do 31. prosince 9999. Argumentem datum však může být také jakýkoli Výraz, který představuje datum, čas nebo oba údaje v daném rozsahu.

Poznámky

Pokud je hodnotou argumentu datum řetězec, který obsahuje pouze čísla oddělená platnými Oddělovače data, rozpozná funkce DateValue pořadí měsíce, dne a roku podle krátkého formátu data zadaného pro používaný systém. Funkce DateValue rozpozná také jednoznačná data obsahující názvy měsíců v dlouhém či zkráceném formátu. Funkce DateValue dokáže kromě rozpoznání data 30. 12. 1991 rozpoznat také datum 30. prosince 1991.

Pokud je v argumentu datum vynechána část obsahující rok, použije funkce DateValue aktuální rok ze systémového data počítače.

Pokud argument datum obsahuje informace o čase, nebudou tyto informace funkcí DateValue vráceny. Jestliže však argument datum obsahuje neplatné informace o čase (například 89:98), dojde k chybě.

Poznámka : Jestliže je u vlastnosti Kalendář nastavena možnost Gregoriánský, musí zadaný argument datum odpovídat gregoriánskému kalendáři. Pokud je nastaven kalendář hidžra, musí zadané datum odpovídat kalendáři hidžra. Odpovídá-li zadané datum kalendáři hidžra, je argumentem datumřetězec představující datum od 1. 1. 100 (v gregoriánském kalendáři je to 2. 8. 718) do 3. 4. 9666 (v gregoriánském kalendáři je to 31. 12. 9999).

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu je pomocí funkce DateValue převeden řetězec na datum. Můžete také použít datové literály a přímo tak přiřadit datum k proměnné typu Variant nebo Date, například MyDate = #12. 2. 1969#.

Dim MyDate
MyDate = DateValue("February 12, 1969") ' Return a date.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×