Funkce DateSerial

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí hodnotu typu Variant (Date) pro zadaný rok, měsíc a den.

Syntaxe

Funkce DateSerial ( rok, měsíc, den )

Syntaxe funkce DateSerial obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

rok

Povinný argument. Hodnota typu Integer. Číslo v rozsahu 100 až 9 999 (včetně) nebo Číselný výraz.

měsíc

Povinný argument. Hodnota typu Integer. Jakýkoli číselný výraz.

den

Povinný argument. Hodnota typu Integer. Jakýkoli číselný výraz.


Poznámky

Chcete-li určit datum (například 31. prosince 1991), měl by být rozsah hodnot každého Argument funkce DateSerial v přípustném rozsahu pro danou jednotku (to znamená 1 až 31 pro dny a 1 až 12 pro měsíce). U každého argumentu však můžete pomocí číselného výrazu, který vyjadřuje určitý počet dnů, měsíců či roků před nebo po určitém datu, zadat také relativní data.

V následujícím příkladu jsou místo absolutních hodnot dat použity výrazy. V tomto případě vrátí funkce DateSerial datum, které je den před prvním dnem (1 - 1), dva měsíce před srpnem (8 - 2) a 10 let před rokem 1990 (1990 - 10), což odpovídá datu 31. května 1980.

DateSerial(1990 - 10, 8 - 2, 1 - 1)

Roky v argumentu rok zadané pomocí dvou číslic jsou interpretovány podle nastavení počítače definovaného uživatelem. Výchozí hodnoty v rozsahu 0 až 29 (včetně) jsou interpretovány jako roky 2000 až 2029. Výchozí hodnoty v rozsahu 30 až 99 jsou interpretovány jako roky 1930 až 1999. Ve všech ostatních případech použijte pro argument rok rok se čtyřmi číslicemi (například 1800).

Verze operačního systému Windows starší než Windows 2000 interpretují roky zadané pomocí dvou číslic na základě výše popsaných hodnot. Chcete-li zajistit, aby funkce vrátila správnou hodnotu, zadávejte roky pomocí čtyř číslic.

Jestliže hodnota některého argumentu přesahuje přípustný rozsah pro daný argument, je převedena na nejbližší vyšší jednotku. Zadáte-li například 35 dnů, bude tato hodnota vyhodnocena jako jeden měsíc a určitý počet dnů (podle toho, které části roku se to týká). Pokud je hodnota některého argumentu mimo rozsah -32 768 až 32 767, dojde k chybě. Jestliže datum zadané třemi argumenty spadá mimo přípustný rozsah dat, dojde k chybě.

Poznámka : Jestliže je u vlastnosti Kalendář nastavena možnosti Gregoriánský, předpokládá se, že zadané argumenty rok, měsíc a den odpovídají gregoriánskému kalendáři. Pokud je u vlastnosti Kalendář nastavena možnost Hidžra, předpokládá se, že zadaná hodnota odpovídá kalendáři hidžra.

Vrácená část data je uvedena v jednotkách časového období aktuálního kalendáře jazyka Visual Basic. Pokud je například aktuálním kalendářem kalendář hidžra a vrácená část data má být rok, jedná se o rok z kalendáře hidžra. Pro argument rok jsou hodnoty v rozsahu 0 až 99 (včetně) interpretovány jako roky 1400 až 1499. Ve všech ostatních případech použijte pro argument rok rok zadaný pomocí čtyř číslic (například 1520).

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu je pomocí funkce DateSerial vráceno datum pro zadaný rok, měsíc a den.

Dim MyDate ' MyDate contains the date for February 12, 1969. MyDate = DateSerial(1969, 2, 12) ' Return a date.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×