Funkce DatePart

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer) obsahující zadanou část daného data.

Syntaxe

Funkce DatePart ( interval, datum [; první_den_v_týdnu] [; první_týden_v_roce] )

Syntaxe funkce DatePart obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

interval

(Povinné) Řetězcový výraz určující časový interval, který má být vrácen.

datum

Povinný argument. Hodnota typu Variant (Date), kterou chcete vyhodnotit.

první_den_v_týdnu

Nepovinný argument. Konstanta, která určuje první den týdne. Pokud není zadána, předpokládá se, že je to neděle.

první_týden_v_roce

Nepovinný argument. Konstanta určující první týden v roce. Pokud není zadána, předpokládá se, že je to týden, do kterého spadá datum 1. ledna.


Nastavení dokumentu

Nastavení Argumentinterval:

Nastavení

Popis

yyyy

Rok

q

Čtvrtletí

m

Měsíc

y

Den v roce

d

Den

w

Den v týdnu

ww

Týden

h

Hodina

n

Minuta

s

Sekunda


Nastavení argumentu první_den_v_týdnu:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbUseSystem

+

Je použito nastavení rozhraní API podpory národního jazykového prostředí.

vbSunday

2,5

Neděle (výchozí)

vbMonday

5,08

Pondělí

vbTuesday

15

Úterý

vbWednesday

1

Středa

vbThursday

17

Čtvrtek

vbFriday

18

Pátek

vbSaturday

7:

Sobota


Nastavení argumentu první_týden_v_roce:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbUseSystem

+

Je použito nastavení rozhraní API podpory národního jazykového prostředí.

vbFirstJan1

2,5

Rok začíná týdnem, do kterého spadá datum 1. ledna (výchozí hodnota).

vbFirstFourDays

5,08

Rok začíná prvním týdnem, do kterého spadají minimálně čtyři dny nového roku.

vbFirstFullWeek

15

Rok začíná prvním úplným týdnem v daném roce.


Poznámky

Pomocí funkce DatePart můžete vyhodnotit datum a vrátit určitý časový interval. Pomocí funkce DatePart byste například mohli vypočítat den v týdnu nebo aktuální hodinu.

Argument první_den_v_týdnu má vliv na výpočty, ve kterých jsou použity symboly intervalů w a ww.

Pokud jetedaLiterál typu datum zadaný rok stane trvalou součástí toto datum. Ale pokud data je uzavřen v dvojitých uvozovek ("") a vynecháte rok, aktuální rok je vložen do kódu pokaždé, když je vyhodnocován výraz kalendářního data . To umožňuje zadat kód, který lze použít v různých let.

Poznámka : Jestliže je u vlastnosti Kalendář nastavena možnost Gregoriánský, musí zadaný argument datum odpovídat gregoriánskému kalendáři. Pokud je nastaven kalendář hidžra, musí zadané datum odpovídat kalendáři hidžra.

Vrácená část data je uvedena v jednotkách časového období aktuálního arabského kalendáře. Pokud je například aktuálním kalendářem kalendář hidžra a vrácená část data má být rok, jedná se o rok z kalendáře hidžra.

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu je zadáno datum a pomocí funkce DatePart je zobrazeno čtvrtletí roku, do kterého toto datum spadá.

Dim TheDate As Date    ' Declare variables.
Dim Msg
TheDate = InputBox("Enter a date:")
Msg = "Quarter: " & DatePart("q", TheDate)
MsgBox Msg

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×