Funkce DateAdd

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí hodnotu typu Variant (Date) obsahující datum, ke kterému je přidán zadaný časový interval.

Syntaxe

Funkce DateAdd ( interval, číslo, datum )

Syntaxe funkce DateAdd obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

interval

(Povinné) Řetězcový výraz určující časový interval, který chcete přidat.

číslo

(Povinné) Číselný výraz určující počet intervalů, které chcete přidat. Hodnota může být kladná (posun do budoucnosti) i záporná (posun do minulosti).

Datum

Povinný argument. Hodnota typu Variant (Date) nebo literál představující datum, ke kterému je interval přidáván.


Tip : V aplikaci Access 2010 Tvůrce výrazů poskytuje IntelliSense, abyste viděli, jaké argumenty vyžaduje výraz.

Nastavení

Nastavení Argumentinterval:

Nastavení

Popis

yyyy

Rok

q

Čtvrtletí

m

Měsíc

y

Den v roce

d

Den

w

Den v týdnu

ww

Týden

h

Hodina

n

Minuta

s

Sekunda


Poznámky

Pomocí funkce DateAdd můžete k datu přičíst zadaný časový interval nebo jej od data odečíst. Pomocí funkce DateAdd můžete například vypočítat datum, které bude od aktuálního data za 30 dnů, nebo čas, který bude od daného okamžiku za 45 minut.

Chcete-li k argumentu datum přidat dny, použijte nastavení y (Den v roce), d (Den) nebo w (Den v týdnu).

Funkce DateAdd nevrací neplatné datum. V následujícím příkladu je k 31. lednu přidán jeden měsíc:

DateAdd("m", 1, "31-Jan-95")

V tomto případě vrátí funkce DateAdd datum 28. února 1995, nikoli 31. února 1995. Pokud bude argument datum nastaven na datum 31. ledna 1996, vrátí funkce datum 29. února 1996, protože rok 1996 je přestupný.

Pokud by vypočtené datum předcházelo roku 100 (to znamená, že byste odečetli více let, než je uvedeno v argumentu datum), dojde k chybě.

Pokud číslo není hodnota typu Long, proběhne zaokrouhlení na nejbližší celé číslo před vyhodnocován.

Poznámka : Formát hodnoty vrácené funkcí DateAdd je určen nastavením v Ovládacích panelech, nikoli formátem, ve kterém je zadán argument datum.

Poznámka : Jestliže je u vlastnosti Kalendář nastavena možnost Gregoriánský, musí zadaný argument datum odpovídat gregoriánskému kalendáři. Pokud je nastaven kalendář hidžra, musí zadané datum odpovídat kalendáři hidžra. Pokud zadáváte názvy měsíců, musí tyto názvy odpovídat aktuálnímu nastavení vlastnosti Kalendář. Chcete-li minimalizovat možnost konfliktu názvů měsíců s aktuálním nastavením vlastnosti Kalendář, zadávejte číselné hodnoty měsíců (krátký formát data).

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu je jako vstup zadáno datum a pomocí funkce DateAdd je zobrazeno odpovídající budoucí datum za zadaný počet měsíců.

Dim FirstDate As Date    ' Declare variables.
Dim IntervalType As String
Dim Number As Integer
Dim Msg
IntervalType = "m" ' "m" specifies months as interval.
FirstDate = InputBox("Enter a date")
Number = InputBox("Enter number of months to add")
Msg = "New date: " & _
DateAdd(IntervalType, Number, FirstDate)
MsgBox Msg

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×