Funkce Date

Vrátí hodnotu typu Variant (Date) obsahující aktuální systémové datum.

Syntaxe

Date

Poznámky

Chcete-li nastavit systémové datum, použijte příkaz Date.

Pokud používáte funkci Date s gregoriánským kalendářem, chování funkce Date$ není ovlivněno nastavením vlastnosti Kalendář. Pokud je nastaven kalendář hidžra, vrátí funkce Date$ řetězec 10 znaků ve tvaru mm-dd-rrrr, kde mm (01-12), dd (01-30) a rrrr (1400-1523) jsou měsíc, den a rok kalendáře hidžra. Odpovídající rozsah pro gregoriánský kalendář je od 1. ledna 1980 do 31. prosince 2099.

Příklady

Použití funkce Date ve výrazu:     Funkci Date můžete použít všude tam, kde můžete použít výrazy. Například můžete nastavit vlastnost Zdroj ovládacího prvku textového pole ve formuláři následujícím způsobem:

=Datum()

Pokud je formulář otevřen ve formulářovém zobrazení, zobrazí textové pole aktuální systémové datum.

Použití funkce Date v kódu jazyka VBA:    

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce Date vráceno aktuální systémové datum.

Dim MyDate
MyDate = Date ' MyDate contains the current system date.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×