Funkce DVar a DVarP

Funkce DVar a DVarP slouží k odhadu rozptylu sady hodnot v zadané sadě záznamů (Doména). Funkce DVar a DVarP lze použít v modulu Visual Basic for Applications (VBA), Makro, výrazu dotazu nebo Vypočítaný ovládací prvek ve formuláři nebo v sestavě.

Funkce DVarP slouží k výpočtu rozptylu základního souboru a funkce DVar k výpočtu rozptylu pro výběr ze základního souboru.

Funkci DVar lze použít například k výpočtu rozptylu sady výsledků zkouškových testů.

Syntaxe

DVar(výraz, doména [, kritéria] )

DVarP(výraz, doména [, kritéria] )

Funkce DVar a DVarP obsahují následující argumenty:

Argument

Popis

výraz

Povinný argument. Výraz určující číselné pole, jehož rozptyl chcete najít. Může jít o Řetězcový výraz, který určuje pole v tabulce nebo dotazu, nebo výraz, jehož prostřednictvím je proveden výpočet s daty daného pole. Argument výraz může obsahovat název pole tabulky, ovládacího prvku ve formuláři, konstanty nebo funkce. Pokud argument výraz obsahuje funkci, může jít o předdefinovanou funkci nebo funkci definovanou uživatelem, ale nikoli o jinou doménovou agregační funkci nebo agregační funkci SQL. Všechna pole v argumentu výraz musí být číselná.

doména

Povinný argument. Tento řetězcový výraz identifikuje sadu záznamů tvořících doménu. Může jít o název tabulky nebo název dotazu, který nevyžaduje parametr.

kritéria

Volitelný argument. Řetězcový výraz, který slouží k omezení oblasti dat, u které bude provedena funkce DVar nebo DVarP. Argument kritéria je například často ekvivalentem klauzule WHERE ve výrazu SQL bez slova WHERE. V případě vynechání argumentu kritéria jsou hodnoty funkcí DVar a DVarP zjišťovány pro argument výraz v celé doméně. Všechna pole obsažená v argumentu kritéria musí být také zahrnuta v argumentu doména. V opačném případě vrátí funkce DVar a DVarP hodnotu Null.


Poznámky

Pokud argument doména odkazuje na méně než dva záznamy nebo argumentu kritéria odpovídají méně než dva záznamy, vrátí funkce DVar a DVarP hodnotu Null, která znamená, že rozptyl nelze vypočítat.

Bez ohledu na to, zda funkci DVar nebo DVarP použijete v makru, modulu, výrazu dotazu nebo vypočítaném ovládacím prvku, je nutné vytvořit argument kritéria pečlivě, aby bylo zajištěno správné vyhodnocení funkce.

Funkce DVar a DVarP lze použít k zadání kritérií v řádku Kritéria ve výběrovém dotazu, ve výrazu vypočítaného pole v dotazu nebo v řádku Aktualizovat v aktualizačním dotazu.

Poznámka : Ve výrazu vypočítaného pole Souhrnný dotaz lze použít funkce DVar a DVarP nebo Var a VarP. Použijete-li funkci DVar nebo DVarP, jsou hodnoty vypočítány před seskupením dat. Použijete-li funkci Var nebo VarP, jsou data seskupena před vyhodnocením hodnot ve výrazu pole.

Funkce DVar a DVarP lze použít ve vypočítaném ovládacím prvku, potřebujete-li zadat argument kritéria, který omezí oblast dat, u které bude tato funkce provedena. Chcete-li například zobrazit rozptyl pro objednávky s místem dodání v Kalifornii, nastavte vlastnost ZdrojOvládacíhoPrvku textového pole na následující výraz:

=DVar("[Dopravné]", "Objednávky", _
"[RegionPříjemce] = 'CA'")

Chcete-li pouze nalézt směrodatnou odchylku pro všechny záznamy v argumentu doména, použijte funkci Var nebo VarP.

Poznámka : Neuložené změny záznamů v argumentu doména nebudou při použití těchto funkcí zahrnuty. Pokud chcete, aby byly funkce DVar nebo DVarP založeny na změněných hodnotách, je nutné nejdříve změny uložit klepnutím na tlačítko Uložit záznam ve skupinovém rámečku Záznamy na kartě Data, přesunutím fokusu na jiný záznam nebo pomocí metody Update.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V následujícím příkladu jsou vráceny odhady rozptylu pro základní soubor a výběr ze základního souboru pro objednávky s místem dodání ve Velké Británii. Doménou je tabulka Objednávky. Argument kritéria omezuje výsledky na záznamy, u kterých je v poli ZeměPříjemce hodnota UK.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Odhad pro výběr.
dblX = DVar("[Dopravné]", "Objednávky", _
"[ZeměPříjemce] = 'UK'")
' Odhad pro základní soubor.
dblY = DVarP("[Dopravné]", "Objednávky", _
"[ZeměPříjemce] = 'UK'")

V dalším příkladu jsou odhady vráceny s použitím proměnné strCountryv argumentu kritéria. Všimněte si, že řetězcový výraz obsahuje jednoduché uvozovky ('), aby byl řetězcový literál UK při spojení řetězců uzavřen v jednoduchých uvozovkách.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DVar("[Dopravné]", "Objednávky", _
"[ZeměPříjemce] = '" & strCountryRegion & "'")
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×